Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Súrodenec obišiel predkupné právo

20.05.2019, 04:55 | JUDr. Jana Bečková, advokátka, ATLAS Group

Vlastním polovicu parcely ornej pôdy a druhú polovicu moja sestra. Celková výmera pozemku je 2 500 m2 a parcela je reg. C, mimo zastaveného územia obce. Pozemok sme dostali ako reštitučnú náhradu. Sestra však bez môjho vedomia predala v apríli tohto roku svoju polovicu poľnohospodárskemu podniku. Platí predkupné právo pre spoluvlastníka? Ak áno, čo môžem urobiť?

  • Tlačiť
  • 0

V prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu majú spoluvlastníci v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka  predkupné právo s výnimkou prevodu na blízku osobu.

Účelom zákonom stanoveného  predkupného práva spoluvlastníkov je ochrana oprávneného spoluvlastníka pre prípad, že by sa mal zmeniť okruh spoluvlastníkov, keďže pre spoluvlastníka môže byť dôležité, aby ostal rovnaký okruh spoluvlastníkov k veci. Môže dôjsť k situáciám, že ak by sa okruh spoluvlastníkov zmenil, prinieslo by to nezhody medzi spoluvlastníkmi.

Predkupné právo slúži oprávnenému spoluvlastníkovi, aby mal možnosť zabrániť prípadnej zmene osoby iného spoluvlastníka, resp. vylúčiť tretiu osobu zo spoluvlastníctva. Ďalší z cieľov zákonného predkupného práva spoluvlastníkov je zmenšovanie počtu spoluvlastníkov.

V prípade nedodržania ponukovej povinnosti zo strany povinného spoluvlastníka, má oprávnený spoluvlastník možnosť podať žalobu na súde  o určenie, že právny úkon, pri ktorom nebolo dodržané predkupné právo spoluvlastníka je neplatný, pričom takáto možnosť vyplýva priamo z § 40a Občianskeho zákonníka.

Súd rozsudkom vyriekne neplatnosť kúpnej zmluvy z dôvodu, že nebol dodržaný postup podľa zákona, t. j. nebola vám, ako spoluvlastníkovi predložená ponuka na predaj   spoluvlastníckeho podielu a až po vašom nevyužití tohto práva, mohol nastať predaj tretej osobe. Pokiaľ túto žalobu nepodáte, bude sa hľadieť na kúpnu zmluvu ako na platný právny úkon.

Na podanie žaloby máte lehotu do 3 rokov odo dňa, kedy bola podpísaná kúpna zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu  vašej sestry, inak sa vaše právo na domáhanie sa nápravy, premlčí.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Atlas Group  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)