Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Upratovanie spoločných priestorov v bytovom dome a jeden je proti

16.05.2017, 04:45 | JUDr. Vladimír Sidor, advokát

Sme spoločenstvo vlastníkov bytov a správu si vykonávame sami. Na schôdzi spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov sme si odsúhlasili upratovanie spoločných priestorov dodávateľskou firmou. Jeden vlastník bol proti, že on bude vykonávať upratovanie samostatne. Je možné takto odmietnuť platenie služby, ktorú sme si na zasadaní dohodli?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Spôsob fungovania spoločenstva vlastníkov upravuje Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Účelom právnej úpravy je okrem iného zabezpečiť, aby správa bytového domu bola vôbec realizovateľná. Teda aby napríklad nebolo na prijatie rozhodnutia potrebné zabezpečiť súhlas 100 % vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

Aj z tohto dôvodu je v zákone upravené rozhodovanie o záležitostiach týkajúcich sa bytového domu. Podľa obsahu vašej otázky nevieme dôsledne posúdiť platnosť hlasovania, avšak túto ďalej predpokladáme. 

Platné rozhodnutie spoločenstva je záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, teda aj pre „prehlasovaných" vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Po prijatí takéhoto rozhodnutia spoločenstva môže prehlasovaný vlastník napadnúť rozhodnutie prostredníctvom súdu (v lehote 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania, resp. do 3 mesiacov od hlasovania, ak sa o výsledku nemohol dozvedieť), po uplynutí tejto lehoty však už rozhodnutie nie je možné napadnúť a teda zostáva záväzné. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, aj osoby ktoré s časťou nákladov na správu bytového domu nesúhlasia, sú povinní tieto náklady znášať, ak boli riadne odsúhlasené a schválené spoločenstvom.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) JUDr. Vladimír Sidor

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)