Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Vieme, na akých tlačivách budeme podávať daňové priznanie

11.01.2017, 11:30 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Tlačivo pre firmy sa nemení. Najväčšie zmeny sú v Béčku. Týkajú sa najmä zdaňovania príjmov športovcov a zahraničných príjmov.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Ministerstvo financií už vydalo nové formuláre daňových priznaní. Nájdete ich v opatrení  ministerstva financií, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. 

Firmy po starom

Firmám sa tlačivo daňového priznania nezmenilo. Eseročky a akciové spoločnosti budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 na rovnakých tlačivách ako v minulom roku. Tlačivo nájdu vo Finančnom spravodajcovi ministerstva financií č. 10/2015.

Nové Áčko

Zamestnanci, ktorí si budú sami podávať priznanie, budú musieť použiť nové tlačivo. Jednou zo zmien je, že preddavky na daň z príjmov zaplatené daňovníkom z príjmu zo závislej činnosti u zamestnávateľa, ktorý preddavky za zamestnanca neodvádza, sa uvádzajú v daňovom priznaní na samostatnom riadku.

V XI. oddiele priznania už daňovník uvádza pri žiadosti o vyplatenie daňového bonusu či vrátenie daňového preplatku číslo svojho účtu len v tvare IBAN. 

Zmeny v Béčku

Ministerstvo financií zapracovalo do formulára zmeny v zdaňovaní príjmov športovcov. Zákonom o športe štát zaviedol nové typy zmluvných vzťahov, a to zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu a zmluvu o príprave talentovaného športovca. V prípade vykonávania športu ako jednotlivec (samostatne), vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s cieľom živiť sa touto činnosťou, ide o samostatne zárobkovú činnosť.

Ak napríklad hrá futbalista za futbalový klub, ide o vykonávanie športu športovcom pre športovú organizáciu a závislú prácu. Sociálne a zdravotné poistenie zo mzdy dočasne neplatí ani športovec, ani športový klub. Profesionálny športovec bude z príjmov plynúcich na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu platiť sociálne poistenie až od 1. januára 2019.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu môže byť bezodplatná aj odplatná, pričom výška odmeny nesmie presiahnuť minimálnu mzdu a amatérsky športovec sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu.

Tieto zmeny sa premietli aj v daňovom priznaní. V tabuľke č. 1 (prehľad príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu) sa doplnil riadok, na ktorom zapíšu zdaniteľné príjmy športovci.

V tabuľke č. 3 (osobitné príjmy) zase zapíšu príjmy športovci, ktorí ich získali na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Ďalšie zmeny sa týkajú IX. oddielu daňového priznania (kapitálové príjmy). Podrobnejšie sa už musia zapisovať do osobitých záznamov príjmy zo zahraničia. Daňovník už sem musí uviesť odkaz na konkrétny paragraf, odsek a písmeno zákona o dani z príjmov, v ktorom je obsiahnutá úprava zdaniteľného príjmu.

Tak ako v Áčku, aj v XIV. oddiele daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B sa už zapisuje číslo účtu len v tvare IBAN.

Vzory daňových tlačív

Typ A – daňové priznanie príjmov zo závislej činnosti (podávajú zamestnanci, ak im mzdu nezúčtováva ich zamestnávateľ)

Typ B – daňové priznanie pre SZČO, pre príjmy z prenájmu, kapitálové a ostatné príjmy

Typ PO – podávajú ho firmy, právnické osoby

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňové priznanie, tlačivá

Diskusia (0 reakcií)