Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Vláda cez daňovú novelu podporila investorov i mnohodetných vodičov

22.09.2015 | Xénia Makarová | © 2015 News and Media Holding

Širokú škálu úľav schválili v utorok poslanci parlamentu len cez jedinú novelu. Od niekoľkých oslobodení pre investovanie s cennými papiermi, cez okresanie súdnych poplatkov súvisiacich s obchodným registrom až po úľavu pri registrácii väčšieho auta, ak má jeho majiteľ aspoň štyri deti. Problémom je, že šli princípom „z každého rožku trošku“ a novela zákona o dani z príjmov vážnejšie problémy neodstraňuje - len ich pár mesiacov pred voľbami trochu okresáva.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

To naznačujú aj jej dopady na rozpočet. Odhad pre budúci rok je mínus 5,5 milióna eur pre verejné financie, z toho takmer dva milióny tvorí pokles zdravotných odvodov.

Cenné papiere

Od 1. januára 2016 sa oslobodzuje od dane príjem z predaja cenných papierov, ak ide o obchodovateľné papiere a od ich nadobudnutia uplynul aspoň rok. Pritom nerozhoduje, či ide o papiere obchodované na Bratislavskej burze cenných papierov, inde v Európe alebo v USA - úľava platí bez regionálneho obmedzenia.

Druhou úľavou sa od dane z príjmov oslobodzujú príjmy z prevodu cenných papierov, opcií a z derivátových operácií, a to vtedy, ak ide o portfólio, cez ktoré si investor odkladal úspory najmenej 15 rokov. V oboch prípadoch sa z oslobodených príjmov nebudú platiť ani zdravotné odvody.

Novela zavádza zároveň nový osobitný základ dane pre príjmy z kapitálového majetku zdaňovaný 19-timi percentami. V súčasnosti sa totiž výnosy z cenných papierov emitovaných na Slovensku, zväčša zdania zrážkou vo výške 19 percent. No u zahraničných aktív sa výnosy vysporiadali cez daňové priznanie, čo mohlo investora klasifikovať aj do vyššej sadzby dane 25 percent.

S cieľom zosúladiť tunajšiu legislatívu s európskou sa tiež ruší platenie zdravotných odvodov z dividend u obchodovateľných akcií.

Všetky spomínané zmeny súvisia s vlani schválenou Koncepciou rozvoja kapitálového trhu.

Sociálna výpomoc

Od dane sa oslobodzuje do výšky 2-tisíc eur aj sociálna výpomoc vyplatená zamestnancovi z dôvodu úmrtia blízkej osoby, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo dočasnej pracovnej neschopnosti. Výpomoc ale nemôže byť vyplácaná podľa novely „prevažnú časť zdaňovacieho obdobia“. Ak by výpomoc presiahla 2-tisíc eur, zdaňuje sa len čiatka, ktorá hranicu prekračuje.

Novinkou je tiež rozšírenie spoločností, ktoré nemusia platiť povinné daňové licencie. Tie platia všetky právnické osoby. Pre tento rok to už ale nebude pri priznávaní daní platiť pre pozemkové spoločenstvá, ktoré vykonávajú poľnohospodársku prvovýrobu a zároveň ich obrat nepresiahne 10-tisíc eur.

Licenciu tiež nebudú musieť platiť tie firmy, u ktorých bol podaný návrh na ich zrušenie bez likvidácie. Ak tak ich zástupcovia urobia ešte v tomto roku, licenciu nebudú musieť pri podávaní priznaní 2015 platiť.

Pomoc podnikateľom

Znižuje sa tiež poplatok pri návrhoch na prvý zápis do obchodného registra pre všetky právne formy. Napríklad z 33 na 30 eur, zo 165,50 na 150 či z 829,50 na 750 eur. Pomôcť podnikateľom má aj zavedenie nového správneho poplatku za vyhotovenie fotokópií vo výške 0,50 eur za každé dve strany.

Navrhovatelia ho odôvodňujú s tým, že má pomôcť poskytnúť „komfort“ na príslušnom správnom orgáne pri vybavovaní podania na začatie konania a usporiť čas podnikateľovi.

Pozmeňovacím návrhom z dielne hnutia Obyčajní ľudia a vládneho Smer-SD, predloženým už priamo v parlamente, sa schválila aj zľava na správny poplatok pri prvej registrácii vozidla s aspoň šiestimi miestami. Majiteľom ale musí byť občan, ktorý poberá rodinné prídavky na aspoň štyri neplnoleté deti.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy auto, investovanie, kapitálový trh, novela, obchodný register, úľavy

Diskusia (0 reakcií)