Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov

24.10.2005, 23:46 | DAGMAR PIRŠELOVÁ

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1
  • Som študent a pracujem v záchrannej službe na dohodu. Ročne zarobím zhruba 30-tisíc korún a z toho sa mi už pri vyplácaní zráža 19-percentná daň, zrejme daň z príjmu. Mám nárok na vrátenie tejto dane? Ak áno, ako mám postupovať?

Prepokladám, že pracujete na dohodu o brigádnickej práci študentov alebo na dohodu o vykonaní práce. Z týchto príjmov, ktoré sú príjmami zo závislej činnosti, vám platiteľ (zamestnávateľ) zráža pred výplatou 19-percentný preddavok na daň, čo je v súlade so zákonom.

Ak za celý rok 2005 zarobíte v hrubom približne 30-tisíc korún, čo je menej ako ročná základná nezdaniteľná suma základu dane (na daňovníka), t.j. ako 87 936 korún, máte nárok na vrátenie zrazených preddavkov na dani.

Ak okrem príjmov zo závislej činnosti (aj od prípadných ďalších zamestnávateľov) iné zdaniteľné príjmy mať nebudete, môžete požiadať do 15. februára 2006 tohto zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Po zohľadnení uvedenej nezdaniteľnej sumy základu dane vám nevznikne za rok 2005 žiadna daňová povinnosť. Preto vám bude vrátený vzniknutý preplatok na dani (zrazené preddavky).

Pripomínam, že aj pri dohode o vykonaní práce alebo dohode o brigádnickej práci študentov máte možnosť u platiteľa podpísať vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti za účelom uplatnenia nezdaniteľnej sumy základu dane už v priebehu roka. V tomto roku je táto suma mesačne vo výške 7 328 korún (87 936 : 12).

V takom prípade vám v mesiaci výplaty vyjde nižší preddavok na dani alebo žiadny, ak je príjem nižší. Toto vyhlásenie môžete mať v rovnakom čase (kalendárnom mesiaci) podpísané len u jedného zamestnávateľa.

Pri začatí poberania príjmov od ďalšieho zamestnávateľa sa musíte od prechádzajúceho odhlásiť, t. j. nahlásiť zmenu (uplatnenie predmetnej sumy u ďalšieho zamestnávateľa).

Ak ste v priebehu roka 2005 postupovali takto, o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti môžete požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého bolo toto vyhlásenie podpísané naposledy. Ak ste vyhlásenie podpísané nemali u žiadneho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania môžete požiadať ktoréhokoľvek z nich.

K ročnému zúčtovaniu musíte priniesť potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov (bez ohľadu na výšku príjmov).

Druhou možnosťou na vrátenie preplatku na dani je podanie daňového priznania za rok 2005 (do konca marca budúceho roka). Potrebné je k nemu priložiť kópie potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti a zrazených preddavkoch na dani od všetkých zamestnávateľov.

Ak ste iné príjmy nemali, závisí od vás, pre ktorú možnosť sa rozhodnete (ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie). V prípade podania daňového priznania vám preplatok na dani vráti v zákonnej lehote správca dane (daňový úrad). Samostatnú žiadosť o vátenie nemusíte podávať, je súčasťou priznania.

Ak ste však okrem uvedeného príjmu alebo príjmov zo závislej činnosti mali aj iné druhy zdaniteľných príjmov (napríklad z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy), ktoré neboli zdanené zrážkou (napríklad úroky v banke), teda ak úhrn všetkých príjmov (vrátane príjmov zo závislej činnosti) bude vyšší ako 43 968 korún, budete povinný podať daňové priznanie (ročné zúčtovanie nebude môcť byť vykonané). Pri nižších príjmoch sa priznanie oplatí podať práve kvôli vráteniu daňového preplatku.

Ak do daňového priznania uvediete (dobrovoľne) aj príjmy, ktoré boli zdanené zrážkou, pri celkových zdaniteľných príjmoch nižších ako 87 936 korún sa vám okrem preddavkov na dani vráti aj táto zrazená daň.

Autorka je spolupracovníčka TRENDU.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1