Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Vytvorenie softvéru a odmena v daňovom priznaní

06.05.2019, 04:55 | Peter Pašek, Managing Director/Partner, Accace k.s.

Som fyzická osoba – nepodnikateľ a uzavrela som s podnikateľským subjektom Zmluvu o dielo na vytvorenie počítačového programu a licenčnú zmluvu podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona. Príjem z tejto zmluvy sa považuje za zdaniteľný príjem podľa paragrafu 6 odsek 2 pism. a) alebo pod paragraf 8 ako iné príjmy zákona o dani z príjmov?

  • Tlačiť
  • 0

Z vašej otázky je zrejmé, že váš príjem bude spočívať z odmeny za vytvorenie počítačového programu, tzv. aktívny príjem a z odmeny za následné použitie daného počítačového programu, tzv. pasívny príjem.

Čo sa týka aktívneho príjmu zastávame názor, že sa vo vašom prípade ide o príjem, ktorý sa zdaňuje podľa §6 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Vychádzame pritom z predpokladu, že nejde o príjem zo závislej činnosti, teda zo zamestnania. Čo sa týka pasívneho príjmu, tak pôjde o príjem podľa §6 ods. 4 ZDP.

Uvádzate, že ste uzatvorili dve zmluvy, teda mali by vám aj plynúť dva druhy príjmov. Berte prosím na vedomie, že v súlade s rozdelením príjmov  podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a podľa § 6 ods. 4 ZDP, je potrebné čo najpresnejšie dohodnutie znenia zmlúv, na základe ktorých plynú príjmy, aby bolo rozdelenie príjmov medzi aktívne a pasívne čo najjasnejšie.

Napr. ak by licenčná zmluva podľa § 65 Autorského zákona obsahovala aj prvky zmluvy o vykonaní diela a odmena by bola určená jednou sumou, tak by nebolo možné rozdelenie tohto príjmu na účely jeho zdanenia. V danom prípade by sa takýto príjem zaradil medzi príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP.

Opačne, ak by súčasťou zmluvy o vytvorení počítačového programu na objednávku bola aj licenčná zmluva podľa § 65 Autorského zákona a odmena by sa určila jednou sumou tak, že  by nebolo možné rozdelenie tohto príjmu na účel jeho zdanenia, tak takýto príjem by sa zaradil výlučne medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo  • Tlačiť
  • 0

Tagy autorský zákon, daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)