Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Vzdať sa dedičstva v prospech súrodencov?

08.07.2014, 05:40 | JUDr. Marek Hudec, advokát a Bc. Peter Šutarík

Môžem odmietnuť dedičstvo po zosnulej matke v prospech mojich dvoch súrodencov? Zo zákona sme dedičmi až šiesti súrodenci.

  • Tlačiť
  • 0

Inštitút odmietnutia dedičstva upravuje Občiansky zákonník.  Dedič môže dedičstvo odmietnuť, ale odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.

Dedič nemôže odmietnuť dedičstvo, ak svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta. Z uvedeného je zrejmé, že odmietnutie dedičstva je jednorazový jednostranný úkon, ktorý nemožno podmieniť a ktorého účinky sú nezvratné.

Odmietnutie teda nemožno vykonať v prospech ďalších dedičov a rovnako v prípade, ak by sa neskôr objavil ďalší majetok poručiteľa. Dedič, ktorý dedičstvo odmietol, už na takýto majetok nebude mať nárok.

S ohľadom k vyššie uvedenému vám odmietnutie dedičstva neodporúčame. Vhodnejšie je dedičstvo prijať a následne v rámci prerokovania dedičstva svoj podiel previesť – rozdeliť medzi zvolených ďalších dedičov. V tomto smere vie usmerniť každý notár  ako súdny komisár,  nakoľko ide o bežný úkon pri prerokovávaní dedičstva.

Autori pracujú ako advokát a advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii z Proiuris advokáti Bratislava.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)