Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Žiaden alobal: Poistnú zmluvu si uschovajte online

10.11.2015, 00:06 | Ľuboslav Kačalka | © 2015 News and Media Holding

Keď tvorcovia legendárneho sci-fi filmu Návrat do budúcnosti odhadovali pred troma dekádami rok 2015, len ťažko im mohlo napadnúť, že súčasnosť bude oveľa viac papierová. Vďaka rozsiahlym európskym i domácim pravidlám ochrany spotrebiteľa podpisujeme zrejme najviac listov v histórii. Pritom vďaka biometrickému podpisu je už dnes možné papierové zmluvy vytlačiť z bežného života.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Podstatou ochrany spotrebiteľa je vyčerpávajúco ho informovať. A to doslova. V prípade poistných zmlúv to znamená: vyplniť predzmluvný formulár, podpísať zmluvu, priložiť všeobecné poistné podmienky aj osobitné zmluvné dojednania.

Najnovšie musia byť súčasťou poskytovaných informácií aj takzvané oceňovacie tabuľky. Tie hovoria, ako poisťovne počítajú bolestné. Všetky spotrebiteľské zmluvy majú navyše stanovú minimálnu veľkosť písma.

„K sprostredkovaniu približne 45-tisíc zmlúv sprostredkovaných ročne našou spoločnosťou potrebujú poisťovne nechať vyrobiť 2 700 000 papierových listov poistných návrhov, zmlúv, všeobecných poistných podmienok a ďalších,“ kvantifikuje Pavel Smetana, člen predstavenstva Universal maklérsky dom. V praxi to znamená 60 strán na jednu zmluvu.

Popri zaťažovaní životného prostredia je nevýhodou papierových zmlúv aj ich zložitejšie hľadanie v domácnosti už pár rokov po podpise. Nehovoriac o tom, že zmluvy môže zničiť povodeň alebo oheň. Súčasná legislatíva pritom umožňuje preniesť zmluvnú dokumentáciu do elektronickej podoby.

Od minulého týždňa umožňujú svojim klientom takýto komfort dve veľké sprostredkovateľské spoločnosti: Partners Group SK a Universal maklérsky dom. Základom je elektronické podpisovanie s využitím takzvaného biometrického podpisu.

Biometrický podpis: Rukou a predsa elektronicky

Zjednodušene povedané, klient sa podpíše na príslušné elektronické zariadenie a to zachytí jeho podpis. „Tablety, notebooky a signpady, ktoré sa používajú, sú vybavené takzvanou prítlakovou vrstvou, ktorá dokáže sledovať prítlak, zrýchlenie a dynamiku pohybu pri vlastnoručnom podpise,“ vysvetľuje spoločnosť Softec, ktorá pomáhala so zavádzaním technológie v oboch sprostredkovateľských firmách.

Samotný elektronický podpis je priradený ku konkrétnej zmluve, nedá sa teda zneužiť tým, že by ho niekto prekopíroval k inej zmluve. Takzvané signpady už používajú aj mnohé banky na svojich pobočkách.

Pri uzatváraní nových zmlúv je výhodou najmä rýchlosť. Klientove údaje sa po kontrole nahadzujú priamo do systému konkrétnej poisťovne. Zmluvy sa tak spracujú v priemere o sedem dní rýchlejšie ako pri klasickom papieri.

Na e-hypotéku však zatiaľ musíme zabudnúť. „Biometrické podpisovanie sa aktuálne týka dvoch sektorov finančného trhu, a to poistenia a investovania,“ vysvetľuje hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ Partners Group SK.

„Rozšírenie tejto formy podpisovania dokumentov aj do ďalších sektorov je zatiaľ v štádiu plánovania, pričom platí, že každý typ finančného produktu má svoje špecifiká, ktoré je potrebné do budúcna zohľadniť.“ Hypotéky sa spravidla viažu na kúpu nehnuteľnosti a podpis predávajúceho musí byť overený notárom.

Zmluvy vždy so sebou

Ak klient podpíše zmluvu elektronicky, celú dokumentáciu dostane tiež v elektronickej podobe v PDF formáte. Vďaka fulltextovému vyhľadávaniu si rýchlejšie nájde dôležitejšie časti - v prípade poistiek sú to napríklad výluky. Tie hovoria o situáciách, keď poisťovňa neposkytne plnenie.   

„Klient už nebude musieť hľadať svoje zmluvy, keď sa vyskytne poistná udalosť,“ vymenúva ďalšie výhody člen predstavenstva Universal maklérsky dom, Marcel Zeleňák. Pre svojich klientov pripravili takzvaný išanón, v ktorom nájdu aj kontakt na svojho sprostredkovateľa či likvidátora poistnej udalosti, keď to bude potrebovať. Ako odhaduje, o elektronické služby prejaví v úvode záujem asi desatina klientov.

Prehľad zmlúv ponúka aj Partners Group: „Všetky elektronicky vytvorené a podpísané dokumenty sú uložené v internom systéme spoločnosti v úložisku eDokumenty, kópiu uzatvorenej zmluvy dostáva klient do svojej e-mailovej schránky,“ popisuje Marcel Komanický, operačný a finančný riaditeľ spoločnosti.

„Okrem úspory nákladov spojených s tlačou a doručovaním dokumentov predstavuje aj oveľa menšiu záťaž na administratívu a hlavne časovú úsporu. Nemenej dôležitým pozitívom zavedenia biometrie je aj ekologický faktor,“ vymenúva J. Juras. Vďaka priamemu elektronickému kanálu s poisťovňou sa klient rýchlejšie dozvie aj to, že zabudol uhradiť poistnú sumu na nové obdobie.

Poistka "vypne plyn"

Elektronické uzatváranie zmlúv je z pohľadu IT sektora len začiatkom. Partner softvérovej firmy Softec Peter Morávek upriamuje pozornosť na takzvaný internet vecí. „Ten dokáže zmeniť aj finančné služby. Napríklad poistenie sa zmení tak, že namiesto prenosu rizika na poisťovňu umožnia nové technológie výrazné zníženie vzniku rizika akejkoľvek škody.“

Ak elektronické čidlo zachytí pokles tlaku vody v potrubí, čo signalizuje únik vody, okamžite zastaví hlavný prívod. A zabráni väčším škodám. Podobne môže chrániť majetok aj v prípade úniku plynu. Takto zabezpečeného klienta poisťovňa odmení lacnejšou poistkou, keďže pravdepodobnosť škody je nižšia.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy biometrický podpis, digitálny podpis, poistenie

Diskusia (0 reakcií)