Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Živnosť po otcovi a vyplatenie podielu

09.03.2018, 05:00 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Otec zomrel a všetok majetok som zdedila spolu so sestrou, t. j. súkromný majetok aj živnosť spolu s majetkom. Ja som pokračovateľ v otcovej živnosti. Na moje meno sa prepísal všetok majetok s tým, že sme sa sestrou dohodli, že ju vyplatím zo súkromného majetku aj z firemného majetku. V dedičskom konaní sú vyčíslené jednotlivé hodnoty majetku. Účtujem v jednoduchom účtovníctve. Môžem dať do daňových výdajov sumu (podiel), ktorú vyplatím sestre za firemný majetok? Stačí na to ako doklad dedičské konanie. Bude pre sestru znamenať prijatá suma, že ide o zdaniteľný príjem z dani príjmov FO, hoci by sa týkal iba sumy pochádzajúcej z vyplatenia z firemného majetku?

  • Tlačiť
  • 0

Vychádzame z predpokladu, že v predmetnom prípade ste vyplatili finančnú náhradu vašej sestre (pozn. na základe dohody), tak ako to vyplýva z uznesenia o dedičstve. V podstate predmetná finančná náhrada predstavuje dohodnutý peňažný ekvivalent tej časti dedičstva, ktorá na ňu „pripadla“, ale bola „napísaná“ na vás. 

Berúc do úvahy vyššie uvedené to znamená, že u vašej sestry ide o príjem, ktorý nie je predmetom dane, keďže nie je výsledkom jej činnosti, respektíve nakladania s jej majetkom. 

Rovnako nevidíme zákonný dôvod, prečo by ste predmetnú finančnú náhradu mali považovať za daňový výdavok pri vašom následnom dosahovaní príjmov zo živnosti v súlade s §6 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov, keďže v žiadnom prípade nemôže ísť o výdavok vynaložený na dosahovanie, zabezpečenie a udržanie predmetného zdaniteľného príjmu.  

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)