Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zmena pracovnej zmluvy a vplyv na výpovednú lehotu

31.08.2018, 13:00 | JUDr. Jana Bečková, ATLASGROUP

V terajšom zamestnaní pracujem od augusta 2016, čiže výpovednú lehotu by som mala mať dvojmesačnú. Avšak v januári tohto roka sa mi menil pracovný pomer z doby určitej na dobu neurčitú a to dodatkom k pracovnej zmluve. Má táto skutočnosť nejaký vplyv na dĺžku výpovednej lehoty?

  • Tlačiť
  • 0

Ak výpoveď podáva zamestnanec a jeho pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval ku dňu doručenia písomnej výpovede zamestnávateľovi minimálne jeden rok, tak je výpovedná lehota najmenej dva mesiace. 

To že sa zmenil druh pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú, dodatkom k pracovnej zmluve,  neovplyvňuje  dĺžku  pracovného pomeru. Znamená to, že odpracovaná doba počas  pôvodnej pracovnej zmluvy, uzatvorenej na dobu určitú, sa zráta s pracovnou dobou odpracovanou podľa dodatkom zmenenej pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.   Typ pracovnej zmluvy ani druh práce nemá vplyv na dĺžku pracovného pomeru u jedného a toho istého zamestnávateľa, ak zmeny nasledujú súvisle bez prerušenia.

Výpoveď musí byť v písomnej forme a musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná. Zamestnanec môže dať výpoveď  z akéhokoľvek dôvodu, ale aj bez uvedenia dôvodu. Odvolanie doručenej výpovede je možné písomne,  ale len so súhlasom druhej strany. 

Zmena pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú nemá vplyv na dĺžku pracovného pomeru, vždy ide o ten istý pracovný pomer, ktorého začiatok je určený dňom právnej účinnosti prvej pracovnej zmluvy, spravidla dňom nástupu do zamestnania, a preto nemá táto zmena žiadny vplyv na dĺžku výpovednej lehoty. 

Dĺžku výpovednej lehoty stanovuje Zákonník práce podľa  dĺžky pracovného pomeru. Výpovedná lehota podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce  je minimálne jeden mesiac, ak tento zákon nestanovuje inak. Podľa § 62 ods. 6 citovaného zákona platí, že ak výpoveď dáva zamestnanec a jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trval  ku dňu doručenia výpovede minimálne jeden rok, tak je výpovedná lehota najmenej dva mesiace.   

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Atlas Group

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)