Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako investovať v USA

25.04.2007, 21:37 | Martin Vrablec | Fio o.c.p. | a.s.

Dlhodobejší investori si s rôznorodosťou trhov nemusia lámať hlavu. (Inzercia)

  • Tlačiť
  • 0

Kapitálové trhy USA hrajú vodcovskú rolu. Burzy v iných krajinách sledujú vývoj v USA a sú ním zásadne ovplyvňované. Americké burzy majú najvyššiu likviditu, sú na nich obchodované akcie najvýznamnejších spoločností, zúčastňuje sa ich najviac investorov a prinášajú stále nové investičné nástroje.

PX040008.jpg

Na jednotlivých trhoch v USA sme už boli svedkami mnohých zmien vrátane zlučovania búrz a významných inovácií ich systémov obchodovania. Skúsme si teraz stručne charakterizovať jednotlivé hlavné americké trhy.

Najznámejšia a najstaršia je tradičná burza NYSE (New York Stock Exchange). Je to jedna z najstarších inštitúcií svojho druhu – prvá seansa na nej bola organizovaná v roku 1792, najstaršia zo súčasných emisií zalistovaná v roku 1824. Registruje predovšetkým akcie firiem tzv. „starej ekonomiky“, nájdeme tu väčšinu klenotov americkej ekonomiky. Vývoj burzy ako celku je charakterizovaný prestížnym indexom Dow Jones Industrial Average 30.

Druhou americkou tradičnou burzou je menší Amex (American Stock Exchange). Popri obchodovaní s akciami je to najväčší svetový trh fondov. Inovatívne zavádza nové typy cenných papierov, z ktorých najpopulárnejšie sú indexové akcie (registrované cenné papiere, ktorých trhová hodnota je implicitne daná podielom na trhovej hodnote portfólia, ktoré reprezentujú). Registrované sú na Amex akcie firiem skôr regionálneho významu.

Tradičné burzy NYSE a Amex majú svoje prudko rastúce segmenty elektronického obchodovania, základom však zatiaľ zostáva aukčný model obchodovania na parkete pomocou Market Specialists. Činnosť Market Specialists má nasledujúce základné pravidlá: páruje pokyny na nákup a predaj, využíva svoj vlastný kapitál pre zvýšenie likvidity trhu a stabilizácii kurzu titulu, vždy dáva prednosť pokynu klienta pred svojím pokynom, môže posielať pokyny na všetky ostatné trhy, kde je titul obchodovaný, v každom okamihu zverejňuje najlepší kurz pre nákup a predaj, aktívne informuje veľkých klientov o vhodnej investičnej príležitosti na ním spravovanom titule.

Trhom s najvyšším počtom kusov zobchodovaných akcií na svete je

NASDAQ (The NASDAQ Stock Market). Ide o moderný verejný akciový trh založený v roku 1971 a najširší regulovaný trh v USA čo do počtu titulov. Po NYSE je to druhý najväčší trh sveta čo do objemu obchodov a jednoznačne najväčší elektronický trh na svete.

NASDAQ je prevádzkovaný výhradne elektronicky. Významnú úlohu pri obchodovaní majú Market Makers (tvorcovia trhu), ktorí v každom okamihu uverejňujú svoju ponuku a dopyt pre garantovaný počet akcií, využívajú svoj vlastný kapitál pre zvýšenie likvidity trhu a stabilizáciu kurzu titulu a aktívne informujú veľkých klientov o vhodnej investičnej príležitosti na nimi spravovanom titule. Jeden titul môže mať viacero Market Makers, ktorí sa vo vzájomnej konkurencii snažia získať čo najviac transakcií klientov.

NASDAQ registruje predovšetkým tituly tzv. „novej ekonomiky“. Nemá štatút burzy, ide iba o sieť obchodných terminálov. Vývoj trhu ako celku je charakterizovaný indexmi NASDAQ100 a NASDAQ Composite.

Ďalej v USA funguje OTC BB – menej regulovaný organizovaný mimoburzový trh s titulmi, ktoré nesplňujú prísne pravidla pre NYSE či NASDAQ, a Pink Sheet – neregulovaný mimoburzový trh s „prašivými“ akciami.

Elektronické trhy (ECN) vznikli potom, čo v roku 1996 SEC (Securities Exchange Commision) zmenil regulačné pravidlá trhu tak, že dovolil otvorenie alternatívnych miest pre obchodovanie s cieľom zvýšiť rýchlosť transakcií a znížiť náklady na obchodovanie. Dajú sa charakterizovať tým, že sa jedná o plne elektronické systémy párovania obchodov bez zásahov nejakých sprostredkovateľov (nie sú žiadni Market Makers a Market Specialists), dovoľujú anonymitu obchodovania, sú najlacnejšie a veľmi rýchle. Jednotlivé ECN sa rôzne špecializujú a na vybraných segmentoch titulov tak docieľujú vysokú likviditu.

Najväčším ECN je INET vzniknutý v 2004 zlúčením do tej doby dvoch najväčších ECN: INCA a ISLD. Druhé najväčšie je ARCAEX. Najrýchlejším ECN pre pokyny do 1.000 kusov je potom elektronická odnož NYSE, ktorá sa špecializuje iba na obchodovanie s cennými papiermi uvedenými na NYSE.

Každé ECN má svoje špecifiká a praktikuje inú poplatkovú politiku. Obchodný server Fio disponuje nastavením, že pokiaľ klient sám nerozhodne inak, bude pokyn vyexportovaný na ECN, ktoré umožní jeho realizáciu za najnižších poplatkových podmienok vzhľadom k parametrom pokynu. Kusovo malé objednávky sú tak obvykle smerované na ECN Archipelago (ARCA) účtujúce poplatok 0,004 USD za akciu, väčšie na ECN ATD účtujúce fixný poplatok za obchod vo výške 90 centov. Pokiaľ nemá samotné ECN ATD problémy, dá sa s poplatkom 90 centov počítať ako s maximálnym poplatkom plateným trhu.

Je existencia mnohých amerických trhov výhodou, alebo záťažou?

Ako už bolo povedané vyššie, dlhodobejší investori si s rôznorodosťou ponuky amerických trhov nemusia lámať hlavu. Napriek tomu, že Fio, o.c.p., a.s. a niektorí ďalší obchodníci s cennými papiermi ponúkajú prístup na jednotlivé americké trhy, pri dlhodobej investícii do významnejšieho titulu sú rozdiely v poplatku trhu, rýchlosti transakcie a kurzu titulu celkom zanedbateľné. Naviac klienti majú možnosť nezvoliť trh a nechať rozhodnutie na optimalizačnom algoritme zabudovanom v obchodnej aplikácii.

Znalosť jednotlivých amerických trhov sa ale môže hodiť aktívnym obchodníkom, ktorí sa zameriavajú predovšetkým na menej likvidné tituly. Každý z trhov má totiž odlišnú ponuku tzv. inteligentných pokynov. Jedná sa o pokyny, ktoré sa automaticky zachovajú v niektorých situáciách, ktorých sa obchodník obáva alebo ich naopak chce využiť. Pre príklad najznámejším inteligentným pokynom je Stoploss, teda pokyn, ktorý sa snaží predať akcie potom, čo došlo k obchodníkom vopred definovanému poklesu kurzu, a tak nedovoliť nárast straty nad určitú zadefinovanú úroveň. Práve vďaka znalosti konkrétneho trhu a jeho inteligentných pokynov môžu aktívny obchodníci sami vhodne zvoliť spôsob obchodovania v USA, ktorý najlepšie vyhovuje ich vlastnej investičnej stratégii.

Obchodovanie na trhoch USA si môžete bez peňazí a bez rizika vyskúšať s demo e-broker.

Martin Vrablec
www.fio.sk

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)