Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bratislavská cvernovka je v konkurze

06.05.2003, 15:01 | SITA

Bratislavská cvernová továreň je od 14. apríla tohto roku na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v konkurze. Krajský súd v tak vyhovel žiadosti navrhovateľa, teda Daňovému riaditeľstvu SR. Súd zároveň vyzval veriteľov na prihlásenie všetkých nárokov.

  • Tlačiť
  • 0

Bratislavská cvernová továreň (BCT), a.s., je od 14. apríla tohto roku na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v konkurze. Krajský súd v tak vyhovel žiadosti navrhovateľa, teda Daňovému riaditeľstvu SR, ktoré zastupuje Daňový úrad Bratislava ll.

Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil komerčného právnika Jozefa Pukaloviča. Vyplýva to z uznesenia Krajského súdu zverejneného v Obchodnom vestníku.

Súd zároveň vyzval veriteľov na prihlásenie všetkých nárokov. Veritelia sú povinní prihlásiť svoje nároky do 60 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na ich nároky prihliadať nebude.

BCT funguje na princípe holdingovej spoločnosti, kedy všetky podnikateľské aktivity má delimitované v dcérskych, resp. rôznym spôsobom kapitálovo prepojených spoločnostiach.

Výrobu nití a nitiarenských výrobkov ako nosnú podnikateľskú aktivitu zabezpečuje dcérska spoločnosť BCT-Texcel, a.s, Bratislava.

Ostatné dcéry zabezpečujú správu a prenájom nehnuteľností, maloobchodný a veľkoobchodný predaj textilu, textilnej galantérie, výrobkov pre deti a kobercov, stráženie objektov a riešenie pohľadávok mimosúdnym vyrovnaním.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)