Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Digitálna priemyselná revolúcia je so systémom SCADA premyslená evolúcia

20.05.2019, 00:00 | PR

Inzercia | Marián Filka zo spoločnosti Siemens vysvetlí, čo prináša SCADA softvér pre zber, spracovanie, vizualizáciu, vyhodnocovanie a reportovanie dát z výroby.

  • Tlačiť

Aký význam má nasadenie SCADA pre výrobné strojárenské podniky?

V diskrétnych výrobách prináša SCADA do technológií, strojov a procesov transparentnosť. Bez nej podniky nevedia, čo presne sa deje, takže potom musia napríklad komplikovane hľadať príčiny porúch a strácajú zbytočne veľa času. Ak zbierate údaje, máte k dispozícii diagnostické dáta a údržbár môže dostať upozornenie na neštandardný stav e-mailom alebo správou na mobil už aj s lokalizáciou poruchy. Nemusí ísť pátrať, prečo sa nezapol motor. Systém mu to povie sám. SCADA však neprináša iba vizualizáciu procesov a lepšiu diagnostiku, ale otvára dvere aj k lepšiemu riadeniu kvality.

Ing. Marián Filka, Špecialista na riadiace systémyZdroj: Siemens

Ako konkrétne vedia dáta z výroby ovplyvniť kvalitu produkcie?

Ak podnik používa napríklad pneumatický skrutkovač, môže snímať krútiace momenty, s ktorými pracuje. Keď pre opotrebenie alebo pre iný dôvod nastane odchýlka mimo stanovenej hranice, systém na to upozorní ešte predtým, ako sa to negatívne prejaví na kvalite výroby. S kvalitou však súvisí aj spätná dohľadateľnosť na základe rodného listu každého jedného výrobku, ktorá bez dát tiež nie je možná. Nedávno istého slovenského subdodávateľa pre automobilky upozornil jeho dodávateľ na chybnú sériu dodaných komponentov. Firma však spätne nevedela dohľadať výrobky, do ktorých komponenty namontovala, a nemohla teda ani následne upozorniť svojho zákazníka na riziká.

Aké sú možnosti SCADA systému pri nikdy nekončiacich snahách zvyšovať efektívnosť výroby?

Ak sledujete a meriate čas jednotlivých operácií, napríklad príchod a odchod palety na pozíciu, a priradíte tieto údaje ku konkrétnemu pracovníkovi, s prekvapením niekedy zistíte, že rozdiel medzi efektivitou dvoch ľudí môže byť aj 50 %. V istej fabrike na strednom Slovensku donedávna zaznamenávali stav strojov operátori na papiere, takže si mohli údaje upravovať. Po zavedení automatického digitálneho monitoringu a zberu dát zo strojov zvýšil podnik produktivitu o 30 %, bez akýchkoľvek ďalších opatrení. Eliminoval totiž zbytočné prestoje spôsobené ľuďmi a tým pádom zvýšil využiteľnosť strojov.

Systémy na zber dát z výroby dnes dokážu podnikom vyvinúť niektoré softvérové domy na mieru. Prečo by sa mali rozhodnúť pre SCADU?

Lebo ide o otvorený systém, s otvoreným kódom, ktorý nepotrebuje špeciálnych programátorov. So softvérom na mieru je zákazník odkázaný na jedného dodávateľa alebo na zopár vývojárov. SCADA od spoločnosti Siemens je naproti tomu štandardný produkt s podporou silnej značky, ktorý je zároveň otvorený, takže sa dá jednoducho upraviť či rozšíriť o novú funkcionalitu.

Nie je SCADA pre menšie podniky príliš komplexná?

Veľkou výhodou systému SCADA je škálovateľnosť. Podnik môže spočiatku začať zbierať niekoľko stoviek premenných zo strojov a neskôr riešenie podľa potreby rozširovať, napríklad o licencie na viac počítačov, o zálohovanie dát alebo o možnosť vizualizácie výroby aj na mobilných zariadeniach, odkiaľ sa dajú niektoré procesy ovplyvniť aj na diaľku. SCADA tiež vie poskytnúť vyzbierané informácie ďalším aplikáciám, ako napr. MES, ERP, PLM a ďalším.

Ďalšou výhodou je, že výroba pri inštalácii SCADA naďalej pokračuje. Stroje netreba meniť, len doplniť o kontrolnú technológiu. Je to finančne menej náročné a aplikuje sa za chodu.

Neodrádza fabriky potreba zamestnať nových špecialistov alebo preškoľovať ľudí?

Nie, SCADA je používateľsky prívetivá, môže ju používať a spravovať aj bežný údržbár.

Čo je teda najväčšia bariéra rozšírenia SCADA systémov v slovenských podnikoch v strojárenskom priemysle?

Neznalosť výhod, ktoré riešenie prináša. Väčšina našich diskusií a prezentácií vo fabrikách o systéme SCADA napokon skončí objednávkou. Manažéri si uvedomia, že ide o základný stavebný kameň pre digitalizáciu a že pri dnešných tlakoch na kvalitu a efektívnosť začína byť zber dát nevyhnutnosťou. SCADA ich dokáže zhromažďovať bez ohľadu na to, aké stroje a linky podnik má. Stáva sa akýmsi integračným prvkom, ktorý zjednocuje interpretáciu dát, čím manažéri okrem spomínaných prínosov získavajú aj silný reportovací nástroj, kde môžu sledovať KPI a získavajú rozličné štatistiky o výrobe.

  • Tlačiť

Tagy PR články