Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Košický mlyn spí hlbokým spánkom

21.02.2003, 11:54 | so

  • Tlačiť
  • 0

Rok a pol nevie predať majetok Mlyna, a.s., Košice jeho správca konkurznej podstaty Juraj Sopko. Ani po siedmych kolách výberového konania. Jediný záujemca o majetok košického mlyna, ktorý od leta 2001 odpočíva v konkurze, je podľa J. Sopka spoločnosť Curti, s.r.o., Trenčín.

O kedysi najväčší mlyn strednej Európy nie je záujem. Necelých 20 mil. Sk ponúknutých správcovi konkurznej podstaty sa však máli najväčšiemu veriteľovi spoločnosti, Slovenskej konsolidačnej, a.s., Bratislava. „Vzhľadom na výšku našej pohľadávky a predmet záložného práva bola cena v doterajších výberových konaniach vždy neprimerane nízka,“ tvrdí jej hovorca Patrik Golský.

Slovenská konsolidačná je so svojou pohľadávkou 274 mil. Sk približne 90-percentným veriteľom Mlyna Košice. Jeho majetok bol po vyhlásení konkurzu ohodnotený súdnoznaleckým posudkom na 228 mil. Sk.

Pozemky, na ktorých sa nachádza, sú však majetkovo nedoriešené a štatutári spoločnosti podľa J. Sopka pred konkurzom previedli železničnú vlečku a baliareň na iné subjekty. Správca konkurznej podstaty sa nechcel vyjadriť k tomu, kedy tieto kroky napadne súdnou cestou.

TRENDU sa nepodarilo skontaktovať so zástupcami spoločnosti Curti. Ešte v roku 2001 sa o jeho prenájom snažili Piešťanské mlyny a cestovinárne (PmaC), a.s., Bratislava a Miva, s.r.o., Nitra. „Dnes o jeho kúpe neuvažujeme,“ hovorí predseda Predstavenstva PmaC Igor Michalec.

„Ak by majetok košického mlyna niekto kúpil a požiadal nás o pomoc, veľmi by sme váhali,“ dodal. Na Slovensku je podľa neho prebytok mlynských kapacít a spustenie mlyna, ktorý už zhruba dva roky nevyrába, by si vyžiadalo vysoké investície.

V čase fungovania, keď dokázal ročne zomlieť stotisíc ton obilia, bol košický mlyn najväčším mlynom v strednej Európe. Aktuálne na slovenskom trhu nechýba, pretože súčasné mlyny dokážu svoje kapacity využiť na 70 percent.

Foto – Branislav Sobinkovič

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)