Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kríza banky preverí, no ich biznis nezadusí

28.06.2010, 00:02 | Ján Kovalčík

Úbytok voľných zdrojov podnikov sa prejavil poklesom ich vkladov

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

banky

Po dlhom období konjunktúry aj Slovensko v roku 2009 zažilo a naplno pocítilo hospodársku recesiu. Prvú po celom desaťročí. Navyše mimoriadne náhlu. V priebehu niekoľkých mesiacov sa hospodárska dynamika, od ktorej v rôznej miere závisia firmy i domácnosti, prepadla z plus desať na mínus päť percent. Čo to prinieslo bankám? V zásade to isté, čo ich klientom. Viac neistoty a menej nového biznisu.

Najrýchlejšie a najprudšie kríza zasiahla firemných zákazníkov bánk. Najprv vo výrobe automobilov a ich komponentov, zakrátko aj v doprave a logistike, v ďalších odvetviach priemyslu i niektorých služieb. Oveľa pomalšie kríza prichádzala – a s rastúcou nezamestnanosťou i stagnujúcimi platmi stále prichádza – do peňaženiek obyvateľstva. Aj to ešte len časti. Napríklad zamestnanci vo verejnom sektore krízu ešte len pocítia – po voľbách na zvyšovanie platov, ba ani na udržanie doterajšej (pre)zamestnanosti na úradoch jednoducho nebude.

Utlmené firmy

Keďže banky sú zrkadlom ekonomiky, v prvom roku po konjunktúre prichádzali najmä o biznis s firemnými zákazníkmi. Úbytok voľných zdrojov podnikov sa prejavil poklesom ich vkladov v bankách. Stenčili sa o bezmála dve miliardy eur, teda takmer o pätinu. Našťastie pre banky sú významnejšími vkladateľmi občania. Ich bankové úspory po mohutnom raste v závere roka 2008 – motivovanom konverziou korún na eurá aj atraktívnymi úrokmi – klesli vlani minimálne. Napriek prudkému pádu úrokových mier na úrovne, ktoré väčšina ľudí považuje za nezaujímavé.

Na druhej strane úverový biznis peňažných ústavov zbrzdila ohrozená bonita firiem, ktoré nezriedka stratili podstatnú časť zákaziek, resp. výnosov. No ani menej postihnuté firmy, ktorým by banky ochotne požičali, sa do väčších investícií v neistom období radšej nepúšťali. Pokles stavu úverov nefinančným podnikom bol napriek tomu v porovnaní s vkladmi oveľa miernejší. Dôvod je jednoduchý: splatiť existujúce úvery je ťažšie ako vybrať, resp. použiť vklady. Najmä v čase, keď sa cash-flow firiem zhoršuje a ich voľnej likvidity ubúda. Nových podnikateľských úverov však bankám výrazne ubudlo. A ešte ubudne.

Opora v retaili

peniaze_profimedia

Dôležitou oporou pre banky bolo vlani obyvateľstvo. Aspoň pre tie, ktoré si vybudovali dobrú pozíciu v retaili. Aj tu síce dopyt po nových úveroch po rekordnom roku 2008 opadol, zostal však stále nad úrovňou taktiež silného roka 2007. Nižšie počty nových pôžičiek sa prejavili okrem iného aj poklesom výnosov bánk z poplatkov. No oveľa dôležitejšie sú pre ne dosiaľ úrokové výnosy. A tie bankám neklesli.

Pri stagnácii súhrnného objemu úverov sa aj čisté príjmy bánk z úrokov udržali na rekordnej úrovni z roku 2008. A to bankám ešte vlani z výnosov ukrajovali pomerne vysoké úrokové náklady na termínované vklady z jesene 2008, keď sa hitom stali ročné vklady s úrokmi štyri až päť percent. Tie sú už minulosťou. A keďže v aktívnych obchodoch retailových bánk stúpa podiel pôžičiek obyvateľstvu – a pri nich sú úrokové marže vyššie –, o zdroj výnosov sa prinajmenšom väčšie retailové banky obávať nemusia.

Podstate horšie sú na tom viaceré pobočky zahraničných bánk na Slovensku, ktoré obsluhovali takmer výlučne korporátnu klientelu. Tým sa dobré časy skončili už vstupom SR do eurozóny. Príchod hospodárskej krízy ich situáciu skomplikoval ešte viac.

Zlyhané na vzostupe

Výzvou pre všetky peňažné ústavy – veľké i malé, retailové i čisto korporátne – bude v nasledujúcom období zvládnuť pribúdajúce prípady nesplácaných či ohrozených úverov. Kým ešte ku koncu roka 2008 mali banky vo svojich bilanciách zlyhané úvery v čistej hodnote jedného percenta celkového objemu úverov, o rok neskôr vykázali už takmer dva a pol percenta.

Na prvý pohľad to môže byť stále málo. V bilanciách bánk však figuruje len časť hodnoty problémových úverov. Tá, ktorú zatiaľ nepovažujú za potrebné kryť opravnými položkami. Pôvodná hodnota úverov, ktoré sa bankám riadne nesplácajú, je podstatne vyššia. Za predpokladané znehodnotenie svojich pohľadávok voči dlžníkom však už mnohé peňažné ústavy zaplatili znásobením tvorby rezerv a opravných položiek k úverom – na úkor svojich ziskov.

Hrubá hodnota úverov, ktoré banky majú vo svojich bilanciách a vykazujú ako zlyhané, dosiahla ku koncu roka 2009 už vyše dve miliardy eur. To je už vyše šesť percent celkového objemu bankami poskytnutých úverov. Za poldruha roka od začiatku krízy sa objem zlyhaných úverov v bankách na Slovensku zdvojnásobil.

Tohtoročný prírastok už nemusí byť taký výrazný, no vyhliadky na skoré zlepšenie zostávajú neisté. Pre mnohé firmy, domácnosti aj pre ich financujúce banky.

Zdroj: vklady

Autor je hlavný analytik TREND Analyses.

Článok vyšiel v prílohe TREND TOP vo finančníctve, ktorá je súčasťou aktuálneho vydania TRENDU č. 25.

Foto - Profimedia.cz

  • Tlačiť
  • 0

Tagy banky

Diskusia (0 reakcií)