Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kúpele Piešťany skončili vlani so ziskom 10,49 mil. Sk

01.06.2005, 22:49 | TASR

  • Tlačiť
  • 0

Slovenské liečebné kúpele (SLK) Piešťany, a. s., ukončili rok 2004 s čistým ziskom 10,49 milióna Sk pri celkových nákladoch 1,06 miliardy Sk. Akcionári spoločnosti na riadnom valnom zhromaždení (RVZ) 31. mája schválili účtovnú závierku za rok 2004 a vyplatenie dividend vo výške 10,57 milióna Sk.

Spoločnosť ďalej informovala, že kúpele vlani navštívilo 47 104 hostí - pacientov a samoplatcov, z toho 25 848 zo zahraničia a 21 256 domácich. Z celkového počtu pacientov sa zvýšil počet domácich samoplatcov. Najviac klientov však tvoril nemecký trh.

Okrem výročnej správy o obchodnej činnosti za rok 2004 akcionári na RVZ schválili podnikateľský zámer kúpeľnej spoločnosti na rok 2005, v ktorom plánuje výnosy vo výške 1,06 miliardy Sk, náklady 1,01 miliardy Sk a zisk pred zdanením 50 miliónov Sk.

Akciová spoločnosť plánuje zabezpečiť nové trhy aj prostredníctvom zahraničných zdravotných poisťovní a stabilizovať nemecký trh. Očakáva sa pokles slovenských klientov - pacientov vysielaných poisťovňami, ale nárast samoplatcov zo Slovenska a ČR. V tomto roku predpokladá realizáciu investičných akcií, modernizáciu a nákup strojov a zariadení vo výške 310 miliónov Sk.

V štruktúre akcionárov SLK Piešťany k 30. máju 2005 figurujú spoločnosti Hungária Hotel - Property Man. Company Ltd. Budapest, ktorých podiel na základnom imaní podľa akcií predstavuje 45,84 %, Léčebné lázně Mariánské lázně, a. s., 24 %, Danubius Hotels Rt. Budapest 18,38 %, mesto Piešťany , 10,01 %, obec Smrdáky 1,75 % a IFF, s.r.o., Piešťany 0, 02 %. Informáciu poskytla Jana Obertová z oddelenia marketingu a Public Relations, a. s., SLK Piešťany.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)