Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Mileniáli - budúcnosť finančného sprostredkovania?

02.12.2019, 00:05 | PR

Inzercia | O tom aká je budúcnosť finančného sprostredkovania, čo sa zmenilo príchodom generácie mileniálov a digitalizácie sme sa rozprávali s Rastislavom Vozárom a Miroslavom Filkusom, územnými riaditeľmi zo spoločnosti Brokeria, a.s.

  • Tlačiť

Doba startupov, digitalizácie a generácia mileniálov nechala svoju stopu aj na trhu finančného sprostredkovania. Generácia Y, teda ľudia vo veku 26-35 rokov, postupne mení trh, v mnohých segmentoch sú kľúčovými zákazníkmi. Nezľaknú sa vyšších požiadaviek, snažia sa nasmerovať svoju kariéru žiadaným smerom. Každá úspešná spoločnosť musí brať v ohľad aj tento aspekt a spotrebiteľské správanie novej generácie. My, v Brokerii, budujeme spoločnosť, ktorá bude atraktívna aj pre mladých ľudí.
Finančnému sprostredkovaniu praje atraktivita štrukturálnych firiem. Rastislav Vozár: “Nesporne je to vďaka výhodám, ktoré táto forma podnikania poskytuje.“

Ako vnímate trh finančného sprostredkovania v súčasnosti?

Rastislav Vozár: Z mojej pozície to môžem porovnať, nakoľko v tejto oblasti sa pohybujem už viac ako 19 rokov. V súčasnosti je finančný trh veľmi sofistikovaný, produkty sú zložitejšie a najmä očakávania klientov sú omnoho vyššie, ako to bolo v minulosti. Tento jav sa začal prejavovať s príchodom digitalizácie a nástupom generácie mileniálov. Do popredia sa dostalo vzdelávanie. V súčasnosti finančný sprostredkovateľ musí byť informovaný viac ako klient, musí byť náročnejší, kritickejší k finančným produktom, musí sa vedieť veľmi rýchlo zorientovať v nových podmienkach a sledovať trendy na trhu. Preto si myslíme, že najdôležitejšia a najväčšia investícia pre finančného sprostredkovateľa je do vzdelávania. Len takáto spoločnosť môže byť dnes úspešná na trhu. Čo sa týka generácie mileniálov, z celového počtu našich spolupracovníkov tvorí táto generácia 35%.

Na základe 35% sa dá povedať, že je finančné sprostredkovanie pre mileniálov atraktívne?

Rastislav Vozár: Určite áno. Jeden z hlavných aspektov, ktorý charakterizuje mileniálov pri výbere práce je flexibilná pracovná doba, túžia po slobode a nezávislosti. Preferujú odmeňovanie za svoje výkony, chcú pracovať s inšpiratívnymi ľuďmi a zároveň si užívať čas strávený v práci. Sú si vedomí toho, že musia svoje schopnosti zdokonaľovať. Toto všetko nájdu vo finančnom sprostredkovaní.

Naším pilierom je vzdelávanie. Ponúkame prepracovaný vzdelávací program, ktorý je prispôsobený pre každého podľa toho, či sa rozhodne pre manažérsku alebo obchodnícku cestu. Manažérska je o budovaní si vlastnej štrukturálnej firmy v rámci Brokerie. Naopak obchodnícka cesta je zameraná na poskytovanie vysokokvalitnej finančnej služby klientom.

Zdroj: Brokeria a.s.

Myslíte si, že vzdelávanie v Brokerii je dostatočné, aby uspokojilo mileniálov?

Rastislav Vozár: Dovolím si tvrdiť, že náše vzdelávacie programy patria medzi najlepšie na trhu, prispôsobené presne na mieru v našom odbore. Nie je to iba o prezentovaní všeobecných zásad a princípov, ale ide o praktické tréningy, workshopy priamo zo skúseností finančných sprostredkovateľov, ktorí svoju prácu robia dlhodobo. Cieľom manažérskeho aj obchodníckeho vzdelávania je vychovať profesionálov. Každé jedno vzdelávanie sa začína Brokeria Štartom. Brokeria Štart je niečo ako “základná škola”. Po jeho absolvovaní získa sprostredkovateľ nevyhnutné základy pre svoju činnosť.

Ak sa  spolupracovník rozhodne pre samostatnú obchodnícku cestu, pokračuje Obchodníckymi zručnosťami. Súčasťou obchodníckeho vzdelávania sú programy zamerané na obchodnícku kariéru. Dôraz je kladený na obchodné zručnosti, ktoré sú aplikované do praxe. Rozvojom svojich zručností sa u nás stávate profesionálom s vysokým výkonom.

Manažérske vzdelávanie je určené pre stredný manažment. Zamerané je hlavne na rozvoj manažérskych zručností, ako efektívne riadiť svoju štruktúru, timemanažment ako motivovať svojich podriadených. Súčasťou manažérskeho vzdelávania sú špeciálne programy ako Manažérsky Talent alebo Dream Team. Ich cieľom je nájsť talenty a posilniť ich kompetencie a potenciál formou praktických tréningov a kaučingu. Do budúcna plánujeme vzdelávanie rozšíriť o formu e-learningu. Digitalizáciu v Brokerii vnímame ako kľúčovú.

Miroslav Filkus, územný riaditeľ Brokeria, a.s.

Zdroj: Brokeria a.s.

Má Brokeria stratégiu na mileniálov?

Miroslav Filkus: Z prieskumov vyplýva, že až 53% mileniálov má ambíciu stať sa lídrami, vedúcimi pracovníkmi alebo manažérmi. Je to aj naša cieľová skupina. V Brokerii vytvárame také prostredie, aby si naši spolupracovníci vedeli splniť svoje sny a ambície.

Ako toto prostredie vyzerá?

Miroslav Filkus: Podporujeme talenty nielen našimi vzdelávacími programami, ale ponúkame aj motivačný odmeňovací systém. Cieľom nastavených benefitov je podporiť ambície našich spolupracovníkov. Máme unikátny štrukturálny model. Je jedinečný na trhu a jeho čaro spočíva v tom, že štruktúra sa podieľa priamo na riadení spoločnosti. S tým súvisí aj možnosť stať sa partnerom, získať akcie spoločnosti a podiel na zisku.

V rámci našej podpory podnikania máme pre našich spolupracovníkov 12 základných benefitov. Sú to zaujímavé odmeny, ktorými podporujeme napríklad manažérov pri výchove nováčika, otváraní novej kancelárie, administratívnej podpore, či odporúčaní nových spolupracovníkov do spolupráce. Spolupracovníci sú za svoje výkony podporení kvartálnymi odmenami, podielom na zisku alebo odmenou za dorovnanie pozície. Najlepší z najlepších sú súčasťou Best Clubu, kde majú možnosť zúčastniť sa zážitkových pobytov. Takisto sa zameriavame na kvalitu servisu, sledujeme stornovanosť zmlúv, a preto kvalitatívnymi odmenami motivujme spolupracovníkov k lepším výkonom.

Vraj až 75% mileniálov si myslí, že podniky sa zameriavajú iba na vlastné ciele a nesnažia sa zlepšiť spoločnosť. Ako ja vnímam Brokeriu, či už to je firemná kultúra, vzdelávanie a benefity, v tomto nastavení viem zaručiť, že robíme všetko pre podporu prostredia a zlepšenie trhu finančného sprostredkovania.

Pre mileniálov je práca aj o zábave. Je v konzervatívnom svete financií aj zábava?

Miroslav Filkus: Vždy budem tvrdiť, najskôr sa rozprávame ako ľudia, potom ako finančníci. A ľudia sú v prvom rade normálni. Na nič sa nehráme a vieme sa aj zabávať. Organizujeme veľa neformálnych eventov, teambuildingov a súťaží. Firemnú kultúru totiž tvoria ľudia a u nás je to stret kultúr z rôznych kútov odvetia. To je práve to najcennejšie čím sa vieme popýšiť. Nové kontakty, nové príbehy a nová éra zážitkov a inovácií. Je to pre nás v prvom rade štýl života a nie práca. Štýl života, ktorý spája životný štandard bez obmedzení, rozvoj ľudí, ktorí nám dajú dôveru, zábavu na vysokej úrovni a čas pre to najcennejšie - svoju rodinu.

pr_brokeria_04

Zdroj: Brokeria a.s.

Brokeria, a.s. – spoločnosť zaoberajúca sa finančným sprostredkovaním, ktorá ponúka komplexný prístup – všetky finančné produkty na jednom mieste. Prináša jedinečný štrukturálny model, zapája do riadenia kľúčových spolupracovníkov. Brokeria je najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou na trhu finančného sprostredkovania.

  • Tlačiť

Tagy PR články