Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Na Dolnom Zemplíne sa vďaka VVS zlepší životné prostredie

09.08.2019, 10:51 | PR

Inzercia | Na novú kanalizáciu a ČOV sa bude môcť pripojiť vyše 27 300 obyvateľov

  • Tlačiť

Začiatkom prázdnin VVS kolaudovala projekt na Dolnom Zemplíne, ktorý je spolufinancovaný z fondov EÚ. Ide o vybudovanie novej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV). Vďaka tomu  sa na kanalizáciu pripoja obyvatelia obcí Bánovce nad Ondavou a Trhovište. Novú ČOV budú môcť časom využiť aj neďaleké Moravany. Spolu vyše 4100 ľudí bude môcť splaškové vody z domácností odvádzať skutočne ekologicky.  
„Naši pracovníci finišujú v letných horúčavách aj v Kráľovskom Chlmci. V meste sa rozšíri  kanalizácia a zmodernizuje tunajšia ČOV. Vybudovali sme takmer 18 km nových potrubí so siedmimi čerpacími stanicami a 620 kanalizačných prípojok. Pripojiť sa na verejnú kanalizáciu bude môcť vyše 3 150 obyvateľov, čistiareň bude využívať takmer 13 tisíc ľudí,“
vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s. Ing. Stanislav Hreha, PhD..
Do konca roka by mala byť ukončená ďalšia dolnozemplínska stavba. V obciach Malé a Veľké Trakany pribudla splašková kanalizácia v dĺžke takmer 20 kilometrov, pripojiť sa na ňu bude môcť takmer 2 200 obyvateľov. Takisto sa intenzifikuje, teda rozšíri a technologicky zmodernizuje neďaleká ČOV v Čiernej nad Tisou, čím sa zvýši kvalita vypúšťaných vyčistených odpadových vôd. Túto ČOV  bude onedlho využívať vyše  10 tisíc ľudí.Projekty na Zemplíne umožnia odvádzať odpad z domácností ekologicky  

„Dohromady sa na novú kanalizáciu a ČOV môže pripojiť vyše 27 300 obyvateľov, čo výrazne pomáha dobiehať historický dlh, nedostatočnú kanalizačnú infraštruktúru na východe Slovenska. Môžeme hovoriť o mimoriadne pozitívnom dopade na ekológiu regiónu, pretože Dolný Zemplín dlhodobo trpí najnižšou kvalitou podzemných vôd, čo dokazujú aj každoročné náhodné merania vzoriek kvality vody zo studní v tomto regióne,“ dodáva riaditeľ S. Hreha.
Celý proces odvádzania odpadových vôd aj ich čistenia bude spĺňať prísne európske normy. Ochrana kvality životného prostredia sa jednoznačne zvýši. „Nejde len o dodržiavanie spoločných európskych pravidiel, musíme predchádzať vážnym ekologickým problémom v odľahlejších regiónoch,“ hovorí Ing. Stanislav Hreha.

V Trhovišti a Bánovciach nad Ondavou už môžu žiadať o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu

V polovici júla si obyvatelia obcí Trhovište a Bánovce nad Ondavou začali dávať žiadosti o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. „Odbočky s revíznymi šachtami sú zrealizované, domácnosti si musia pripojiť už len vnútornú kanalizáciu na revíznu šachtu. Je potrebné, aby kontaktovali príslušné zákaznícke centrum v Michalovciach, prípadne telefonicky cez Call centrum požiadali o pripojenie,“ vysvetlil Ing. Miroslav Maťaš, vedúci strediska VVS, a.s. závod Michalovce. Pracovníci vodární denne riešia žiadosti a možnosti pripojenia a takisto monitorujú jednotlivé čerpacie stanice a funkčnosť prípojok.  

Nová vodárenská infraštruktúra bola vybudovaná z financií štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov VVS. Obce, ktoré vodárne vyberajú do realizácie, musia spĺňať podmienky európskych výziev. V prvom rade musia byť zaradené do zoznamu tzv. hodnotiacich aglomerácií, ktoré sa Slovensko zaviazalo voči EÚ odkanalizovať na základe Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Pri výstavbe zaznamenali vodári aj jedno prekvapenie. „Zaujímavý pri tejto stavbe bol napríklad archeologický prieskum v Trhovišti, kde boli objavené historické nálezy. Niektoré  boli dokonca datované z obdobia pred naším letopočtom,“ uviedol Ing. Hézsely, investičný riaditeľ VVS, a.s..  

pr_LJ_05_m

Spoločnosť vybudovala za 16 rokov svojej existencie stovky kilometrov nových kanalizačných potrubí, nové čistiarne odpadových vôd, desiatky starších sa zmodernizovali a rozšírili. Aj preto sa VVS stala najúspešnejšou v čerpaní financií z eurofondov. Od svojho vzniku zrealizovala takmer 25 vodárenských infraštrukturálnych projektov, na ďalších sa finišuje.

Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV v číslach:

Gravitačná kanalizačná sieť Bánovce: 3609,07m
Tlaková kanalizačná sieť Bánovce: 2811,53m
Čerpacie stanice Bánovce: 2ks
Kanalizačné prípojky Bánovce: 238ks
Kanalizačné prípojky Trhovište:  311Ks
Celkový rozpočtový náklad: 11 632 209,64 EUR
Zdroje EÚ: 9 685 072,45 EUR
Zdroje štátny rozpočet SR: 570 192,75 EUR
Zdroje VVS, a.s.:  1 376 944,44 EUR
Možnosť pripojenia sa na ČOV pre 4146 obyvateľov
 

  • Tlačiť

Tagy PR články