Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Po novej budove NBS ocenili aj staré Napoleonské kúpele

05.07.2002, 00:00 | DANIELA ZVERKOVÁ

  • Tlačiť
  • 0

Podmienkou zaradenia do súťaže Stavba roka 2002 bolo dokončené stavebné dielo, na ktoré kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v období od 1. apríla 2001 do 31. marca 2002. Hlavnú cenu v tejto súťaži získala novostavba Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Vysoké hodnotenie získala aj rekonštrukcia balneorehabilitácie Napoleonských kúpeľov v Piešťanoch. Slovenské liečebné kúpele, a.s., Piešťany v úlohe investora začali s rozsiahlou rekonštrukciou už v apríli 2000 a dokončili ju v máji 2001. Rekonštrukcia si vyžiadala investičné náklady vo výške 160 mil. Sk. Autor projektu je Stavikon, s.r.o., Piešťany a dodávateľ stavby Sibamac, a.s., Bratislava.

ab843dd9d3d9539da24ebbd1e90efca1.jpg

Tri objekty kúpeľov vytvárajú námestie s kolonádami.

Robili sa nové priečky, podlahy, krov, vymenila sa technológia. Či už ide o bahenné hospodárstvo, vzduchotechniku, zdravotechniku, kúrenie alebo bazénovú techniku. Vonkajší vzhľad domov sa pritom zachoval. Celková plocha staveniska bola približne sedemtisíc štvorcových metrov.

Napoleonské kúpele v Piešťanoch stavali postupne a v súčasnosti tvoria malé námestie. Tri objekty sú zoradené do tvaru písmena U a patria medzi najstaršie objekty vybudované v klasicistickom slohu. Ide o pamiatkovo chránený komplex, ktorého začiatky siahajú do roku 1821. Poslednou rekonštrukciou prešli v roku 1922 a odvtedy sa v nich konali len čiastkové opravy .

Prvú budovu s vaňovými kúpeľmi a zrkadliskom dal postaviť gróf Erdödy. Keďže sa tam liečili zranení vojaci a dôstojníci po napoleonských vojnách, dostal meno Napoleonské kúpele. Obdĺžniková murovaná hmota vytvára i dnes podstatnú časť južného krídla.

„Zachovala sa veľká časť pôvodných vaňových kúpeľov, stavaná na spôsob gréckeho periptera – so stĺpovou ochodzou okolo celého objektu a predsadeným portikom na toskánskych stĺpoch, ktorý bol inšpiráciou pri výstavbe ďalších dvoch objektov," uvádza Gabriela Kvetanová z regionálneho strediska Pamiatkového ústavu v Trnave.

07a8dc47032f536f7df20026bd80a409.jpg

Na rekonštruovanom bazéne nevidieť pôvodné rozrušenie sírnym prostredním.

Rekonštrukciou sa podporili charakteristické črty architektúry 19. storočia. Odstránili sa rôzne nežiaduce prístavby, ktoré tvarovo i technickým stavom znehodnocovali pôvodné budovy. Historické tvaroslovie sa zvýraznilo hlavne otvorením stĺporadia po celom obvode budovy.

„Pre sanácie poškodených pamiatkovo chránených objektov bolo potrebné vzhľadom na existujúce agresívne sírne prostredie používať špeciálne stavebné technológie a postupy, ktorými sa zachovala stabilita konštrukcií,“ uvádza riaditeľ odštepného závodu Sibamacu v Dubnici nad Váhom Jozef Bača.

Aj v exteriéri sa podarilo vytvoriť samostatné historické centrum, a to kombináciou spevnených plôch a zelene. Zachovali sa pôvodné popínavé rastliny z prvej polovice minulého storočia. Exteriér dopĺňa členitosť a farebnosť fasád.

Dispozičné riešenie zachováva pôvodné funkčné konštrukcie, zároveň však vyhovuje modernej kúpeľnej prevádzke. Kapacita objektov vychádza z počtov hlavných a doplnkových kúpeľných procedúr, ktoré je možné v predpísaných časových intervaloch poskytnúť.

Kúpeľný ostrov spájajú s mestom dva mosty. Jeden je určený predovšetkým pre automobilovú dopravu, druhý len pre chodcov. Ten pre peších je európsky ojedinelá stavba kolonádového mosta. Návrh vyšiel z dielne významného slovenského architekta Emila Belluša a realizovali ho v rokoch 1931 až 1933.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)