Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Podnikatelia vybrali Byrokratický nezmysel roka 2015

30.12.2015, 10:53 | Zuzana Kollárová | © 2015 News and Media Holding

Prvú priečku v anticene obsadila povinnosť nahlasovať cudzincov na polícii aj elektronicky hoci takáto elektronická služba neexistuje. Ministerstvo vnútra ju chce sprístupniť po 15. januári.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 9

Byrokratickým nezmyslom roka 2015 sa stalo opatrenie, podľa ktorého všetky ubytovacie zariadenia musia zasielať Hlásenie pobytu cudzinca cudzineckej polícii najneskôr 5 dní od ubytovania osoby.

Nahlasovanie sa týka všetkých cudzincov, občanov EÚ nevynímajúc a tiež všetkých ubytovacích zariadení. Lehota je pomerne krátka, preto prevádzkovatelia musia túto povinnosť riešiť aj niekoľkokrát mesačne. Zároveň legislatíva už dlhšiu dobru predpokladá možnosť plniť si túto povinnosť nielen v papierovej, ale aj v elektronickej forme, no v skutočnosti elektronická služba neexistuje. V internetovom hlasovaní získala táto povinnosť takmer 30 % hlasov.

Ministerstvo vnútra informovalo, že elektronické nahlasovanie cudzincov cudzineckej polícii spustia po 15. januári.

Na druhom mieste s 18  % skončilo absurdné trestanie zamestnávateľov zo strany Sociálnej poisťovne za to, že vychádzajú z údajov, ktoré im brigádnik pri uplatňovaní odvodovej výnimky pre študentov poskytne v čestnom prehlásení a tie sa ukážu následne ako nepravdivé.

Ak dnes zamestnávateľ zamestná na dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý neoprávnene podpíše čestné prehlásenie o uplatňovaní odvodovej výnimky a uvedie zamestnávateľa do omylu, takýto zamestnávateľ je pokutovaný zo Sociálnej poisťovne.  

Tretiu priečku v rebríčku byrokratických absurdít obsadila so 14 % povinnosť, podľa ktorej podnikatelia platia koncesionárske poplatky za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska nie v závislosti od toho, či vo svojich prevádzkach používajú rozhlas či televíziu, ale v závislosti od počtu zamestnancov.

Medzi ďalšími povinnosťami, ktoré bodovali, bola novozavedená povinnosť vedenia transferovej dokumentácie aj pre tuzemské závislé osoby, zákaz hotovostných pôžičiek spoločníka s.r.o., či vyžadovanie auditu pri zvyšovaní základného imania aj od firiem, ktoré povinnosť auditu nemajú.

Ide o systémové chyby

Anketa Byrokratický nezmysel podľa Jána Oravca, prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska aj v tomto roku ukázala, že na Slovensku stále existuje množstvo nezmyselných, nelogických, duplicitných, nereálnych, zbytočných, či navzájom si odporujúcich povinností.

„Je dôkazom, že nejde len o nejaké kuriozity, málopočetné úchylky, ale o systémovú chybu legislatívneho rámca u nás,“ konštatoval Ján Oravec.

Odstraňovanie byrokratických nezmyslov z legislatívy je podľa neho prvým dôležitým krokom k zlepšeniu situácie. Podnikatelia dúfajú, že aj vďaka tomuto projektu sa im podarí presvedčiť kompetentných, že je potrebné pristúpiť k zásadnej zmene: k úplnému zrušeniu časti zákonov a prepísaniu zvyšných zákonov, k ich napísaniu nanovo, v stručnej, jednoduchej a zrozumiteľnej podobe.

 „Výber byrokratických nezmyslov aj v tomto roku odzrkadľoval celú škálu problémov, s ktorými sa musia podnikatelia vedieť vysporiadať, ak chcú na Slovensku podnikať a dodržiavať pravidlá,“ konštatoval Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. 

V porovnaní s minulými ročníkmi sa podľa jeho slov medzi nomináciami od podnikateľov v tomto roku objavilo viacero nových problémov, keďže vznikli v dôsledku legislatívy prijatej v tomto alebo minulom roku.

O víťazovi anticeny pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom rozhodlo 882 respondentov.

Tento rok podnikatelia nominovali medzi byrokratické nezmysly až 47 opatrení, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku. Najväčšie zastúpenie v desiatke top nezmyslov mali opatrenia z daňového a obchodného práva. 

Zmyslom ankety je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a Slovak Business Agency.

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2015
Poradie Názov Výsledok v %
1 Hlásenie pobytu cudzinca za pomoci neexistujúcej elektronickej služby 29,14
2 Pokuta zamestnávateľovi za nepravdivé čestné vyhlásenie brigádnika 17,80
3 Koncesionárske poplatky musia platiť aj zamestnávatelia 14,06
4 Transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby 10,43
5 Zákaz hotovstných pôžičiek s.r.o. 9,07
6 Obchodný súd vyžaduje pri zvyšovaní základného imania audit od s.r.o., ktorá povinnosť auditu nemá 4,88
7 Úradníci umelo stanovujú trvanlivosť alkoholu 4,76
8 Zbytočné dokladanie súhlasov správcu dane a čestných vyhlásení pri prevode obchodného podielu 4,76
9 Nezmyselný reštrukturalizačný plán 3,17
10 Nesúlad v termínoch pre priznanie a platbu DPH z elektronických služieb 1,93
Zdroj: ZMPS
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 9