Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Privatizáciu VKÚ podporil aj zákazník

27.06.2002, 00:00 | Juraj Hrúz | © 2002 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

Monopolný slovenský výrobca máp Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec bol k 31. januáru 2002 zrušený bez likvidácie, keď všetky jeho aktíva i pasíva prebrala spoločnosť VKÚ, a.s., Harmanec. Túto spoločnosť so základným imaním jeden milión korún založilo päť manažérov bývalého štátneho podniku. VKÚ ako víťaz výberového konania sprivatizoval podnik za 75 mil. Sk.

Kúpnu cenu považuje generálny riaditeľ Pavol Kontra za „o niečo vyššiu ako optimálnu”, keď ekonomické štúdie manažérov i externých poradenských spoločnosti naznačili, že by sa mala pohybovať nad 60 mil. Sk. O štvrtinu vyššiu cenu firmy spôsobil záujem ostatných uchádzačov. Kmeňový kapitál štátneho podniku bol 64,8 mil. Sk.

Financovanie privatizácie prebehlo s výraznou podporou významného obchodného partnera Freytag-Berndt und Ataria KG, Viedeň, ktorý manažérskej spoločnosti požičal štyri pätiny z 15 mil. Sk, ktoré boli vinkulované v prospech Fondu národného majetku SR. Na zvyšných 60 mil. Sk získal VKÚ komerčný desaťročný úver od Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava.

Napriek tomu Freytag-Berndt nemá podľa P. Kontru na akcie VKÚ predkupné právo ani žiadny ručiteľský vzťah. Pôžičku splatí slovenská strana v budúcnosti dodávkami tovaru. Tento záväzok zodpovedá približne mesačným tržbám VKÚ.

Armáda ústav neuživí

Majitelia VKÚ si však uvedomujú nutnosť medzinárodnej spolupráce so špičkou v odbore, čo bol aj jeden z dôvodov transformácie štátneho podniku na pružnejšiu akciovú spoločnosť. Ústav nepatrí medzi najväčšie európske kartografické spoločnosti typu Mairs Geografischer Verlag, ale podľa významu ho P. Kontra radí medzi nadpriemer. Slabou stránkou firmy je nízky dopyt domáceho trhu, ktorý nie je schopný absorbovať rozsiahlejšie edície. Výhodou v porovnaní s konkurenciou sú nižšie režijné náklady.

Podarilo sa tak nadviazať spoluprácu s veľkými európskymi koncernmi, pre ktoré v Harmanci vyrábajú jednotlivé mapy a tie sa potom realizujú v obchodných sieťach zadávateľa. Na zahraničný trh smeruje 56 percent produkcie.

Činnosť vlastného vydavateľstva zabezpečuje približne 30 percent tržieb, zvyšok tvorí zákazková výroba, kam P. Kontra s podielom 10 percent zaraďuje aj Armádu Slovenskej republiky (ASR). „Radi by sme si udržali postavenie monopolného dodávateľa pre ASR, ktorá by mohla zvýšiť dopyt hlavne v súvislosti s ambíciami vstupu do NATO,” hovorí P. Kontra.

ASR si svoje postavenie zabezpečila aj v privatizačnej zmluve, podľa ktorej je nadobúdateľ povinný prednostne plniť jej požiadavky a podieľať sa aj na hospodárskej mobilizácii. Napriek tomu však armáda „svoje potreby vyjadruje skôr slovne ako objednávkami“.

Know-how v bezpečí

Firma vo svojej produkcii nevyužíva utajované skutočnosti, ktoré sa v mapách nemôžu objaviť. Pripravuje sa však na certifikáciu bezpečnosti podľa požiadaviek zákona, aby sa v budúcnosti mohla uchádzať aj o zákazky, pri ktorých by mohla prísť do styku s utajovanými skutočnosťami.

Súčasťou sprivatizovaného majetku je aj duševné vlastníctvo, ktoré tvorí základ údajov pre tvorbu máp. K jeho rozdeleniu došlo v roku 1993, keď sa pri delení federálnej topografickej služby oddelili práva autorské a vlastnícke. Tie, ktoré pripadli štátnemu podniku, prevzal VKÚ.

Na domácom trhu je VKÚ jednotkou s približne polovičným podielom, v ČR mu patrí zhruba šestinový podiel. Posilňovanie českej koruny tak má pozitívny vplyv aj na ekonomické ukazovatele. Za prvých päť mesiacov dosiahla firma výnosy 74 mil. Sk, čo je o tretinu viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.

Už počas existencie štátneho podniku smerovali do technologického vybavenia firmy „desiatky miliónov korún“, v tomto trende sa firma snaží pokračovať. V tomto roku by to malo byť 12 mil. Sk, ktoré budú smerovať hlavne do ďalšej informatizácie firmy, ale dokončí sa aj viazacia linka. Budúcnosť vidí P. Kontra hlavne v ďalšej digitalizácii a rozširovaní aktivít o info-komunikačné technológie.

  • Tlačiť
  • 0

Súvisiace články

Slovensko zaostáva v digitalizácii geografických údajov

Základným trendom geoinformačných technológií je integrácia s ďalšími technickými a ekonomickými systémami a vzájomné zdieľanie informácií.

VKÚ získajú pravdepodobne manažéri

Katastrálne informácie pôjdu do internetu aj s chybami

Poriadok na katastroch nebude skôr ako o desať mesiacov

Vláda schválila riešenie pre katastre

Diskusia (0 reakcií)