Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Servisné náklady komunálnej techniky pod kontrolou

22.06.2019, 00:05 | PR

Inzercia | Servis je kľúčová fáza životnosti akéhokoľvek vozidla, obzvlášť komunálnej techniky a smetiarskych vozidiel.

 • Tlačiť

Overená kvalita nadstavieb od nemeckého výrobcu FAUN, v spojení so špičkovým preventívnym servisom predstavuje skutočnú hodnotu za peniaze. REDOX s.r.o., slovenský líder v predaji komunálnej techniky a výhradný predajca nadstavieb na zvoz odpadu FAUN, poskytuje pre svojich zákazníkov zo súkromného a verejného sektora, servisný paušál so zameraním na preventívny servis komunálnej techniky.

Stabilná cena servisu, zmluvná údržba bez prekvapení

Spoločnosť REDOX s.r.o. predáva nielen výnimočne kvalitné smetiarske vozidlá,  ale má aj záujem na ich čo najdlhšej bezporuchovej prevádzke. Preto sa pred 3 rokmi v REDOXe zamysleli, a rozhodli sa posunúť produktom servisných paušálov, ich zákaznícky servis a servisné služby na novú úroveň. V REDOX s.r.o. starostlivosti o zákazníka venujú maximálnu pozornosť, preto bol tento produkt navrhnutý s ohľadom na prevenciu možných porúch, a maximálnu životnosť nadstavby smetiarskeho vozidla.

Kľúčové výhody servisných paušálov pre vozidlá na zvoz odpadu od REDOX, s.r.o. Lučenec:

 • PREVENCIA: Servisný  paušál REDOX neodstraňuje následky porúch ako bežný servis. Preventívny servis znamená, že mechanici REDOXu priamo u klienta proaktívne preventívnymi prehliadkami zisťujú možné poruchy už na ich počiatku. Snažia sa nájsť príčinu už na počiatku, a preventívne predísť drahým opravám. Údržba je presne prispôsobená vozidlu, s rozsiahlym spektrom servisných a skúšobných úkonov.
  Príklad č.1:
  Vodičom ľahko prehliadnuteľné drobné mikrotrhliny plášťa nadstavby mechanici opravia v nákladoch desiatok eur, pričom oprava prasknutého celého plášťa nadstavby stojí viac ako 6000,-eur. Pri vážnych poškodeniach  plášťa je nutné vymeniť celé telo nadstavby v cene viac ako 30 000,-eur. Bohužiaľ aj aj v roku 2019 obyvatelia stále vhadzujú do nádob odpad, ktorý tam nepatrí - železo, betón, staré obkladačky atď. Tento odpad bohužiaľ deštruktívne poškodzuje nadstavby s lineárnym lisovaním odpadu tak, že najnamáhanejšia časť nadstavby-lisovacia doska pri kontakte s betónom sa vyosí zo svojej dráhy. Pri preventívnom servise zistíte včas už 0,5cm posun vodiacich dráh nadstavby, bežne pri údržbe to vodič zistí až pri 7-8cm posune alebo si to nevšimne vôbec. Aká je cena odstránenia závady? V prvom prípade je to práca na 4 hodiny, v druhom prípade je nutná demontáž hydrauliky, oboch dosiek a elektroinštalácie v rozsahu minimálne 120 hodín. Pri cene práce cca 30eur/1h, je rozdiel  viac ako 3400,-eur plus cena materiálu minimálne 4000,-eur.
 • KONTROLA: Dôkladná denná resp. týždenná výrobcom predpísaná údržba nadstavby. Tento kľúčový faktor pre zachovanie maximálnej životnosti vozidla nie je vždy dodržaný, preto naň kladieme dôraz. V prípade dvojsmenných prevádzok je takmer nemožné realizovať akúkoľvek údržbu smetiarskeho auta.
  Príklad č.2:
  V posledných dvoch rokoch je aj v komunálnej sfére absolútny nedostatok vodičov, takže dochádza k ich veľkej fluktuácii. Na mnohých vozidlách sa menia vodiči každých 6 mesiacov. Smetiarske auto väčšina z nich považuje za prestupnú stanicu smerom k diaľkovej kamiónovej doprave, rovnakým spôsobom sa správajú aj k vozidlu. V takýchto podmienkach je nemožné očakávať od obsluhy vozidla aspoň základnú starostlivosť o zverené vozidlo. A tak prevádzkové náklady rastú a porastú.
 • OBMEDZENIE PRESTOJOV: Pri servisných paušáloch, preventívnom servise je priemerný ročný prestoj nadstavby cca 4dni, pri štandardnom servise cca 12dní.
  Príklad č.3:
  Denný prenájom náhradného vozidla je 200,-eur,čo pri siedmych rokoch prevádzky predstavuje náklad naviac viac ako 11 000,-eur. Takže na konci dňa máte kumulovanú úsporu cca 23 000,-eur na jedno vozidlo. Môžeme povedať že financovanie komunálnej techniky prostredníctvom servisných zmlúv so zameraním na preventívny servis, predstavuje efektívny a transparentný spôsob obstarávania, pre súkromný ako aj verejný sektor.
 • VÝKUPNÁ CENA: Úspora sa prejaví vo výkupnej cene vozidla po skončení servisnej zmluvy.
  Príklad č.4: Výkupná cena ktorú vyplatí REDOX po sedemročnej prevádzke, môže byť násobne vyššia ako je trhový priemer. Spoločnosť REDOX s.r.o., Lučenec garantuje vysokú výkupnú cenu svojim klientom pri produkte servisného paušálu ( preventívneho servisu). Keďže v REDOXe sa o nadstavbu vozidiel na zvoz odpadu celých sedem rokov starali, vedia čo vykupujú. Tento systém je mimoriadne efektívny, ale rovnako aj transparentný.


O spoločnosti REDOX s.r.o., Lučenec.

REDOX, s.r.o. Lučenec je najväčším slovenským dodávateľom komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom, pričom hlavný dôraz spoločnosť venuje komplexným dodávkam techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov. Partnermi ( výrobcami a dodávateľmi techniky), sú významní európski výrobcovia nadstavieb na zvoz odpadu ( Faun Nemecko, Zoeller Nemecko), kompaktorov zhutňujúcich odpady na skládkach ( TANA Fínsko), zametačov chodníkov a ciest ( Faun Nemecko, Schmidt Nemecko). Nemecká spoločnosť FAUN je najväčším výrobcom nadstavieb na zvoz odpadu v Európe, v globálnom merítku e svetová dvojka. FAUN hýbe komunálnou sférou už 225 rokov, pričom neustále určuje trendy v oblasti techniky transportu odpadu


 • Tlačiť

Tagy PR články