Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovensko malo držať stranu únie, nie NCHZ, tvrdí komisia

05.07.2013, 16:00 | Martin Jesný | © 2013 News and Media Holding

Európski vyšetrovatelia overujú, či súdy nemali bez zvažovania potvrdiť oprávnenosť pokuty pre chemičku

  • Tlačiť
  • 0

Spôsob, akým sa Novácke chemické závody (NCHZ) konkurzom bránili voči kartelovej pokute od Európskej komisie, môže s odstupom času priniesť problémy nielen chemičke, ale aj Slovensku.

Podľa informácií eTREND.sk sa vyšetrovanie, ktoré komisia začala tento týždeň, týka aj postupu súdov po neuznaní pokutovej pohľadávky Európskej únie konkurzným správcom NCHZ.

Existuje totiž možnosť, že pokuta komisie mala charakter exekučného titulu, rovnako ako splatné nároky štátu. V takom prípade mali súdy po tom, ako správca poprel pohľadávku komisie, jeho rozhodnutie zvrátiť.

Ak by vyšetrovanie potvrdilo, že sudcovia okresného a krajského súdu v Trenčíne sa rozhodnutiami nepostavili na stranu komisie, čo ako predstavitelia súdnej moci členského štátu únie mali, slovenská vláda sa bude musieť zaoberať nárokom komisie.

Slovensku komisia vyčíta aj to, že v čase vstupu chemičky do konkurzu na návrh vtedajšieho ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka prijalo zákon o strategických podnikoch, ktorý mohol ovplyvniť chod konkurzu NCHZ.

Ľ. Jahnátek predstavil kontroverzný zákon ako súčasť opatrení pre boj s globálnou ekonomickou krízou, no do pôsobnosti normy napokon spadal jediný podnik – NCHZ.

Zákon mal brániť vládou vybrané strategické podniky pred veriteľmi ešte nad rámec konkurzného procesu a ešte aj ponúknuť štátu predkupné právo pri predaji úpadcu z konkurzu.

Komisia však tvrdí, že samotná existencia tohto zákona a zaradenie nováckej firmy do jeho pôsobnosti dalo chemičke konkurenčnú výhodu, ktorá mohla byť štátnou pomocou. Podporuje svoju domnienku aj tvrdením, že rozhodnute veriteľského výboru, ktorý napriek strate umožnil pokračovanie konkurzu aj po skončení účinnosti zákona, malo podobný účinok a tiež ide na vrub štátu. Pretože ho tiež schválil súd a zástupcovia štátu sedeli vo výbore.

Prevádzka NCHZ v strate podľa komisie prehĺbila dlh chemičky voči štátu, najmä v odvodoch do sociálnej poisťovne, ktoré firma v konkurze za zamestnancov neuhrádzala.

„Počas konkurzného konania NCHZ neplatili za svojich zamestnancov príspevky do systému sociálneho zabezpečenia ani ďalšie záväzky voči rôznym štátnym subjektom, a to z toho dôvodu, že príjmy tejto spoločnosti nepokrývali jej prevádzkové náklady,“ píše sa vo vyhlásení komisie.

S nezaplatenými odvodmi za zamestnancov bola fabrika aj predaná, keď ju vlani vo verejnej súťaži kúpila česká firma Via Chem Slovakia. Niečo vyše dvojmiliónová cena, ktorú NCHZ zaplatili, neumožnila dlhy na sociálnom poistení znížiť.

Vyšetrovanie komisie mieri k tomu, či novácka firma - ak tomu štátu nedokázal zabrániť - nezískala ďalšiu štátnu pomoc. Podčiarkuje pochybnosti o tom, či predajná cena naozaj maximalizovala výnosy určené na uspokojenie veriteľov, vrátane štátu.

Komisia bude preverovať, či NCHZ získali nejakú štátnu pomoc. A ak áno aj to, ktorý orgán štátnej správy ju poskytol, potvrdil pre eTREND.sk vedúci ekonomického a politického oddelenia zastúpenia Európskej únie na Slovensku Andrej Králik.

Kým s návrhom zákona o strategických podnikoch prišiel ako vtedajší minister hospodárstva Ľ. Jahnátek, správcom štátnej pomoci je rezort financií. Odvody za zamestnancov zas v konkurze vymáhala Sociálna poisťovňa a konkurz vyhlásil Okresný súd Trenčín. Námietku právnikov komisie voči popretiu pokutovej pohľadávky si posúval s tamojším krajským súdom.

Do vyšetrovania komisie môžu zo Slovenska vstúpiť pripomienky, no výsledok to podľa stanoviska nepostihne. Začatie prešetrovania prináša pre zainteresované tretie strany príležitosť na predloženie pripomienok, čím však nie je dotknutý výsledok tohto prešetrovania.

Úradníci komisie okrem toho naznačili, že keďže boli NCHZ predané za pokračujúcej prevádzky, ak získali pomoc, časť zodpovednosti by mohla padnúť aj na nového majiteľa. Takéto smerovanie práce svojich právnikov naznačil ešte koncom roka 2010  pre TREND útvar komisie pre ochranu hospodárskej súťaže. Ľudia z okolia kupujúceho pri preberaní aktív NCHZ zdôrazňovali, že v zamestnaneckej oblasti preberajú len kontrakty pracovníkov továrne.

Aktuálnym prevádzkovateľom chemickej fabriky je novácka akciovka Fortischem. Tá patrí do vlani vzniknutého stredoeurópskeho holdingu Energochemica. Táto skupina vznikla na konci roku 2011, vlani v júni vstúpila na pražskú burzu s ambíciou združiť firmy s biznisom v chemickom priemysle a súvisiacej energetike, blízke bývalým partnerom už neexistujúcej finančnej skupiny Istrokapitál a tiež niektorým projektom skupiny J&T.

V súčasnosti už deklaruje záujem aj o firmy v stavebníctve a automobilovom priemysle.

Foto - Maňo Štrauch

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)