Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Spokojní investori sú najlepšou propagáciou východu

01.04.2004, 09:59 | Branislav Sobinkovič | Karel Hirman | © 2004 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 6

0404/avipoke.jpg

Popri silnejúcej iniciatíve samospráv najefektívnejšie propagujú východné Slovensko v očiach zahraničných firiem už etablovaní investori spoza hraníc. Najväčší z nich na východ pritiahli svoje subdodávateľské firmy a pomáhajú pri vzniku priemyselných parkov.

Lídrom týchto aktivít je spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o., ktorá východné Slovensko popularizuje aj na investičných konferenciách a roadshow v zahraničí. Pri ich organizovaní spolupracuje tiež s agentúrou SARIO.

Oceliari nie sú sami

Okrem košických oceliarní sa však pri získavaní investorov výrazne angažujú aj spoločnosti ako popradský Whirlpool Slovakia, michalovský BSH Drives and Pumpes, humenské Rhodia Industrial Yarns Slovakia a Nylstar Slovakia či Embraco Slovakia zo Spišskej Novej Vsi.

Nové parky chcú využiť hlavne na rozšírenie svojich výrobných priestorov. Definitívne rozhodnutie však držia v rukách ich materské spoločnosti. Bude závisieť aj od podmienok, ktoré im slovenská strana na vládnej alebo samosprávnej úrovni poskytne, ako aj od vývoja na trhoch, na ktorých podnikajú.

Okrem obchodných kontaktov sú dôležité aj osobné vzťahy medzi zahraničnými manažérmi pôsobiacimi na Slovensku a majiteľmi či šéfmi firiem spoza hraníc. Tie zohrávajú významnú úlohu.

Napríklad manažéri Embraca zavolali v minulom roku do Spišskej Novej Vsi svojich známych podnikateľov z Brazílie a presviedčali ich o výhodách, ktoré prináša región Spiša a východného Slovenska. Podobne bývalý výkonný riaditeľ Nylstaru Jean Zakosek využil svoje osobné vzťahy a do Humenného pritiahol podnikať zopár malých alebo stredných firiem, ktoré tam zriadili prevádzkarne.

O tom, že spokojnosť už etablovaného, hoci menšieho investora je najlepšou reklamou pre región, sa presvedčili aj v Kráľovskom Chlmci, kde talianski podnikatelia zamestnali takmer tristo ľudí.

Málo pripravených lokalít

Zatiaľ jediný východoslovenský reálne fungujúci priemyselný park má obec Kechnec pri Košiciach. Na zozname priemyselných parkov, ktoré investorom na svojej stránke ponúka agentúra SARIO, ešte nedávno chýbal, ale dnes je prvý v poradí.

Agentúra propaguje aj zóny v areáloch Chemka Strážske a Chemesu Humenné. Dokonca podľa nej spĺňajú kritériá priemyselných parkov tak, ako ich pozná a akceptuje zahraničie.

0404/26_Csensich.jpg

V databáze SARIO sú priemyselné nehnuteľnosti v Rožňave, Humennom a Spišskej Novej Vsi, z ktorých majú takisto vzniknúť priemyselné parky. Tie pripravujú aj samosprávy z Košíc, Prešova či Kráľovského Chlmca.

Podľa šéfa SARIO Jána Bajánka chýbajú väčšine z týchto lokalít vyjasnené vlastnícke vzťahy, dobudované inžinierske siete a ostatné kritériá Európskej únie o priemyselných parkoch. Hendikep chýbajúcich diaľnic sa SARIO snaží preklenúť vyhľadávaním investorov, ktorí priamo nevyžadujú diaľničné prepojenie na východné Slovensko.

S týmto problémom východného Slovenska sa pri oslovovaní zahraničných investorov doteraz najúspešnejšie porátal košický U.S. Steel. „Diaľnice sú veľmi dôležité, no ich absenciu na východnom Slovensku netreba príliš dramatizovať,“ zdôrazňuje viceprezident spoločnosti Karl F. Csensich.

Ako výhody východného Slovenska spomína najmä dostatok kvalitnej a z pohľadu nákladov efektívnej pracovnej sily, dobrú železničnú sieť, výhodnú polohu, blízkosť maďarskej diaľničnej siete, ktorá východné Slovensko spája s Európou, a medzinárodné letisko.

Tieto pozitíva už spoločnosť dlhý čas zdôrazňuje pri aktivitách smerujúcich k získaniu zahraničných investorov. Propaguje všetky zaujímavé východoslovenské lokality, doteraz najviac a s najväčším úspechom obec Kechnec. Do tej už prišli alebo sú na ceste firmy Gilbos a Plastipak.

Diaľničný hendikep

Dva roky pomáhať pri rozvoji východoslovenského regiónu sa spoločnosť U.S. Steel zaviazala ešte v roku 2000, keď podpisovala so slovenskou vládou Memorandum o porozumení. Aj napriek tomu, že toto obdobie už uplynulo, v aktivitách pokračuje naďalej.

Zastrešuje ich Centrum pre ekonomický rozvoj - Economic Development Center (EDC), ktoré U.S. Steel založil preto tomu, aby koordinovalo aktivity pri propagácii investičných príležitostí na východnom Slovensku.

EDC spolu so svojím zakladateľom oslovuje potenciálnych investorov niekoľkými spôsobmi. Aj v ich prípade zohrávajú významnú úlohu obchodné vzťahy oceliarne. Napríklad holandský investor, podnikajúci v oblasti spracovania plechov, momentálne zvažuje svoj príchod na východ Slovenska. A to vďaka aktivitám obchodného zastúpenia, ktoré majú košickí oceliari v krajine tulipánov.

„Sústreďujeme sa hlavne na malé a stredné investície, ktoré nie sú závislé od chýbajúceho diaľničného prepojenia a môžu diverzifikovať podnikateľské prostredie na východnom Slovensku,“ vysvetľuje stratégiu EDC jeho riaditeľ Juraj Augustín.

Podľa svojich doterajších skúseností rozlišuje investorov na dva základné typy: Tých, ktorí expandujú, a preto sa obzerajú po nových teritóriách, a tých, čo hľadajú možnosti znižovania svojich nákladov, a preto uvažujú o sťahovaní prevádzkarní do oblastí s nižšími výrobnými nákladmi.

EDC začalo východoslovenský región propagovať v zahraničí v roku 2001, keď zorganizovalo investičné konferencie v Bruseli, Berlíne a Oslo. V nasledujúcom roku prišlo na rad Miláno a Londýn.

Po týchto akciách nasledovala cielenejšia a adresnejšia forma oslovovania investorov, ktorú košická firma odštartovala minulý rok za Atlantikom, odkiaľ pochádza aj jej materská spoločnosť.

Roadshow

V prvej polovici minulého roka sa v americkej tlači objavili inzeráty oznamujúce, že U.S. Steel organizuje investičnú roadshow, na ktorej bude informovať o investičných príležitostiach na východnom Slovensku. Kampaň bola okrem médií zameraná aj priamo na potenciálnych investorov vytipovaných EDC alebo U.S. Steelom.

0404/25_molex.jpg

Podnikatelia, ktorých zaujala, poslali svoje registrácie na internetovú stránku EDC. To záujemcov selektovalo na základe poskytnutých informácií. „Chceli sme sa vyhnúť návštevníkom z konzultačných a sprostredkovateľských firiem. Naším cieľom boli hlavne výrobné podniky,“ vysvetľuje J. Augustín.

Súčasťou registrácie boli aj dotazníky. V nich mali záujemcovia možnosť charakterizovať svoju firmu a špecifikovať investičné očakávania. Takisto v nich mohli položiť otázky, ktoré ich v súvislosti s úvahami o možnom príchode na Slovensko zaujímali.

Podľa K. F. Csensicha zvedavosť amerických podnikateľov smerovala hlavne k praktickým záležitostiam týkajúcim sa zakladania firiem na Slovensku, colných, daňových a environmentálnych zákonov, zákonov o investičných stimuloch a politickej stability Slovenska. Takisto chceli vedieť aj to, ako sa dajú na Slovensku nakupovať nehnuteľnosti.

Odpovede na otázky sa americkí podnikatelia dozvedeli priamo na jednotlivých seminároch roadshow uskutočnených v máji minulého roka vo vybraných amerických mestách. Na osobnom stretnutí im na ne odpovedali zástupcovia Deloitte & Touche, Linklaters, SARIO, Citibank, U.S. Steel Košice a ďalší špecialisti v oblastiach, ktoré môžu zaujímať potenciálnych investorov. Tí tiež prezentovali právne prostredie na Slovensku, hlavne legislatívu upravujúcu podnikateľské vzťahy, bankové služby, ekonomické ukazovatele Slovenska.

Na roadshow sa zúčastnil aj bývalý americký veľvyslanec na Slovensku Ralph Johnson a niektorí zástupcovia investorov, ktorí už podnikajú na východe Slovenska. Hovorili hlavne o svojich doterajších osobných aj podnikateľských skúsenostiach.

Osobné otázky

K. F. Csensich americkým podnikateľom prízvukoval, že každý z nich si musí sám urobiť ekonomickú analýzu Slovenska a vyhodnotiť také ukazovatele, ako je napríklad rast HDP, daňová problematika, vzdelanostná úroveň pracovnej sily a jej dostupnosť. „Som presvedčený, že po tom, ako to urobia, budú všetci z nich súhlasiť, že vo východnej Európe je Slovensko skutočne tou najlepšou krajinou na investovanie,“ spomína na svoje zážitky z prvej americkej roadshow K. F. Csensich.

Svoje presvedčovacie argumenty vtedy opieral o dovtedajšie košické úspechy U.S. Steelu. Podnikateľom však radil, aby si pred príchodom na Slovensko našli vlastných konzultantov a poradcov, hlavne špecialistov na dane a colné predpisy.

Biznismenov však nezaujímali len otázky podnikania, ale aj sociálne prostredie, do ktorého by mali v prípade investovania preniesť svoje rodiny. Obavy mali hlavne z úrovne zdravotnej starostlivosti, ubytovania, zaujímali ich podmienky na školách, možnosti nakupovania a rekreácie.

„Bol som v prvom akvizičnom tíme, ktorý prišiel na Slovensko. Po rozhodnutí o investovaní U.S. Steelu prišla do Košíc aj moja rodina. Mali sme úžasné zážitky a sme radi, že sme sa rozhodli prísť, žiť a pracovať v Košiciach,“ delí sa so svojimi skúsenosťami K. F. Csensich.

Úsilie pokračuje

Výsledkom prvej roadshow bolo investičné rozhodnutie spoločnosti Plastipak postaviť v Kechneci závod na výrobu predliskov nových PET fliaš. V prvej etape chce preinvestovať vyše 500 mil. Sk a zamestnať minimálne 100 ľudí.

V novembri minulého roka nasledovala ďalšia investičná roadshow v Detroite a New Yorku. Americké firmy, ktoré sa na oboch zúčastnili a prejavili záujem o investovanie, pozval U.S. Steel na návštevu východného Slovenska, aby sa priamo na mieste mohli oboznámiť s podmienkami, ktoré im región poskytuje.

EDC sa doteraz nakontaktovalo okolo 300 investorov, okrem zahraničných konferencií, zorganizovalo vyše desať investičných seminárov – workshopov na Slovensku a asistovalo pri návštevách cez 30 potenciálnych investorov. Pomohlo etablovaniu piatich zahraničných firiem na východnom Slovensku, ktoré by mali vytvoriť dokopy zhruba tisíc pracovných príležitostí, rekapituluje doterajšiu činnosť EDC J. Augustín. Podotýka, že aktivity pri oslovovaní investorov pokračujú. V druhej polovici tohtoročného mája sa v Kanade a USA uskutoční tretia investičná roadshow.

Foto – Miro Nôta, TASR

  • Tlačiť
  • 6