Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Stanislav Hreha: Nebudem súčasťou mocenských hier, sústreďme sa na vodárne

21.06.2019, 13:31 | PR

Inzercia | Po včerajšom valnom zhromaždení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (VVS), sa vyjadril jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Stanislav Hreha, PhD.

  • Tlačiť

Ako hodnotíte nezvolenie námestníka mesta Košice Marcela Gibódu do Dozornej rady VVS?

Rozhodnutie valného zhromaždenia vnímam ako manažér, bez emócií a v plnej miere rešpektujem vôľu akcionárov obsadzovať orgány VVS podľa odborných kritérií tak, aby tieto rozhodnutia boli plne v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti. V osobnej rovine by som rád dodal, že kritérium odbornosti je u mňa nadradené podlým útokom a emóciám, ktoré vznikli okolo nešťastnej a nepravdivej komunikácie o činnosti VVS v súvislosti s mojou osobou. Inak povedané, ak mám hodnotiť nových členov orgánov vodární, nechcem sa venovať ich politickým agendám. Nebudem ani súčasťou mocenských hier. Chcem sa pozerať na to, či títo kolegovia do hĺbky rozumejú činnosti našej spoločnosti, ktorá je pre ľudí doslova životne dôležitá. Každý člen v štatutárnych orgánoch musí byť plne kompetentný. To je pre mňa ako člena predstavenstva alfou a omegou.

Do dozornej rady boli zvolení: Ing. Richard Majza, MBA, (za obec Ploské); Róbert Puci (námestník primátora mesta Trebišov); Ing. Karol Pataky (primátor mesta Kráľovský Chlmec) a Michal Domík (primátor mesta Rožňava). Spoliehate sa na ich odbornosť?

Niektorí budú členmi dozornej rady opakovane, iný po prvýkrát. Som presvedčený, že spolu s ďalšími členmi dozornej rady zo zamestnancov VVS vytvoria zohratý tím. Teším sa na aktívnu a profesionálnu spoluprácu. Máme pred sebou kopec plánov.

Ostaňme ešte chvíľu pri personálnych otázkach. Mesto Košice mohlo mať už včera člena dozornej rady. Tesne na záver navrhol Marcel Gibóda nového nominanta Mgr. Marcela Čopa, súčasného riaditeľa kancelárie Magistrátu mesta Košice a predsedu predstavenstva DPMK.

Presne tak, žiaľ, mesto Košice malo navrhnúť Marcela Čopa skôr, mnohí akcionári im to odporúčali. Keďže  meno riaditeľa kancelárie magistrátu navrhol až ako piate v poradí a akcionári volili len štyroch členov, jednoducho sa o tejto nominácii už nemohlo hlasovať. Pán Čop mal určite šancu prejsť. Plne však rešpektujem rozhodnutie akcionárov, napokon pán Čop sa môže ako zástupca mesta Košice uchádzať o členstvo v orgánoch VVS znova.
Včerajšie valné zhromaždenie však bolo omnoho dôležitejšie v iných bodoch než v personálnych otázkach. Akcionárom sme priniesli výsledky, ktoré potvrdzujú výnimočnú ekonomickú kondíciu vodární. Rastie rentabilita tržieb a výnosov, čistý zisk prevýšil sumu 616-tisíc eur. Informoval som akcionárov, že za 16 rokov sme strojnásobili majetok spoločnosti, jeho hodnota je momentálne 615 miliónov eur.  Oveľa vzrušujúcejšie sú však výzvy a plány, ktoré vodárne čakajú v ďalšom období.

Čo máte na mysli?

Čakáme na ukončenie procesu kolaudácie a spustenie stavieb na Zemplíne – Bánovce nad Ondavou a Trsťany dostanú novú verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd. Tú by mali využívať v budúcnosti obyvatelia obcí Trhovište a Bánovce nad Ondavou, neskôr by sa na novú ČOV mohla pripojiť aj neďaleká obec Moravany.
Nová vodárenská infraštruktúra bola vybudovaná z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov VVS. V týchto dňoch finišujú práce na stavbe v Kráľovskom Chlmci, kde sa rozširuje kanalizácia a intenzifikácia ČOV, malo by sa na ňu pripojiť vyše 12-tisíc obyvateľov. Menšie investície dokončujeme v Giraltovciach či vo Svidníku. Za celý región môžem povedať, že budeme pokračovať v budovaní vodovodnej siete tak, aby sa na celkom novú infraštruktúru pripájali aj obce, ktoré ešte nemajú verejný vodovod a kanalizáciu, v tomto smere je na východe stále historický dlh. Ako prezident Asociácie vodárenských spoločností môžem povedať, že toto bude životne dôležité aj s prihliadnutím na globálnu ekologickú krízu, ktorá sa nevyhne ani Slovensku.
To všetko pôjde ruka v ruke s novými opatreniami pre zvýšenie transparentnosti vodárenských spoločností tak, aby na druhej strane zmeny neohrozili bezpečnosť vodných zdrojov, a teda všetkých ľudí. Je to horúca téma, ktorá v našej asociácii vyvrcholí návrhmi na zmenu legislatívy. Chceme otvorené vodárne, no zároveň zabezpečené vodné zdroje a bezpečné zásobovanie pitnou vodou. Som rád, že naši akcionári schválili víziu transparentnosti spoločnosti. V krátkom čase bude VVS, a. s., realizovať aj prvé kroky na presadenie jej posilnenia. Chcem osobne naštartovať proces zmeny legislatívy cez Asociáciu vodárenských spoločností (AVS), ktorá nám umožní ešte posilniť transparentnosť procesov vo všetkých vodárenských spoločnostiach.  

Znie to, akoby ste sa skrývali pred kritikou primátora Košíc z netransparentných zmlúv vo VVS.

Vôbec nie a začínam mať pocit, že je to práve naopak. Všetky výberové konania, ktoré pán primátor napadol, boli verejné a otvorené. A to nie je názor, ale fakt, pretože tieto zmluvy prešli mnohými kontrolami ako domácich, tak európskych úradov. A viete, koľko našli pochybení? Nula.
Osobne by som bol rád, keby sa primátor druhého najväčšieho mesta neskrýval za politickým zápasom voči úspešnej, silnej a ekonomicky stabilnej spoločnosti. Košičanov čaká ťažký rok, chystajú sa nepopulárne kroky, jedným z nich je zvyšovanie cestovného v MHD. Mesto musí zorganizovať transparentné výberové konania na pozície riaditeľov mestských podnikov, na ktoré sa zabudlo. A čo primátor pred voľbami sľuboval Košičanom? Práve transparentné  procesy. V Bratislave vidíme denne, ako sa veci hýbu, a ako robia verejné konkurzy na šéfov mestských inštitúcií či firiem.

Myslíte, že sa situácia teraz po valnom zhromaždení upokojí?

Bol by som veľmi rád, keby pán primátor pochopil úlohu VVS pri zásobovaní obyvateľov pitnou vodou a ukončil svoje osobné boje. Predovšetkým naši zamestnanci potrebujú upokojenie a manažment spoločnosti priestor na prácu. Kampaň voči vodárňam sa mi od začiatku javí ako snaha odpútať pozornosť od skutočného klientelizmu. Primátor mesta nedokáže pochopiť, že sa musí naučiť s akcionármi vo VVS spolupracovať, nie bojovať.  Vo svojom príhovore na valnom zhromaždení povedal, že sa chce pozerať už len dopredu. Beriem to ako výzvu na konštruktívnu spoluprácu. 

  • Tlačiť

Tagy PR články