Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Súd vyhlásil konkurz na Horizont Slovakia

28.05.2002, 00:00 | SITA

Krajský súd v Košiciach v utorok vyhlásil konkurz proti úpadcovi Horizont Slovakia, a.s., Košice a ustanovil za správcu konkurznej podstaty košického advokáta Vladimíra Bajtoša. Podľa účtovnej evidencie má úpadca viac ako 47-tisíc veriteľov.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Krajský súd v Košiciach v utorok uznesením vyhlásil konkurz proti úpadcovi Horizont Slovakia, a.s., Košice a ustanovil za správcu konkurznej podstaty košického advokáta JUDr. Vladimíra Bajtoša. Podľa účtovnej evidencie má úpadca viac ako 47-tisíc veriteľov.


Krajský súd v Košiciach zabezpečuje organizačné opatrenia na prijímanie prihlášok pohľadávok podávaných veriteľmi. V záujme sprehľadnenia evidencie prihlášok je vhodné, aby veritelia na listovej zásielke resp. poštovej obálke zreteľne vyznačili „konkurz Horizont Slovakia a.s.“


O obchodnej spoločnosti B.M.G. Invest, s.r.o., Košice podal predbežný správca správu 27. mája 2002. Dňa 28. mája 2002 bola podaná nová námietka zaujatosti proti sudcom Krajského súdu v Košiciach konateľom dlžníka a zároveň návrh na postúpenie veci na ďalšie konanie inému krajskému súdu.


Sudkyňa vydala pokyny na realizáciu potrebných úkonov. Ďalší postup v konaní závisí od rozhodnutia odvolacieho súdu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Krajského súdu v Košiciach Juraj Sopoliga.


Klienti, ktorí vložili svoje peniaze do spoločnosti Horizont Slovakia, by mali svoje pohľadávky čo najskôr prihlásiť, aby bola zabezpečená ich vymožiteľnosť. Musia tak urobiť do prieskumného pojednávania, ktoré sa koná do 80 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihlásiť pohľadávky môžu prostredníctvom právnych zástupcov, ktorí sa budú snažiť o vyplatenie čo najväčšej vloženej čiastky.


Posledné mesiace pred vyhlásením konkurzu sa v spoločnosti prostredníctvom započítavania pohľadávok "stratili" miliardy korún. "V týchto dňoch bude rozhodujúce, či správca vykoná všetky úkony na to, aby množstvo vymožiteľných peňazí bolo čo najväčšie," uviedol zástupca občianskeho združenia Vaša nádej Ján Čarnogurský.


Jeden advokát by mal zastupovať viac klientov, čo zjednoduší postup súdu. V mene klientov môžu právni zástupcovia dohliadať na činnosť konkurzného správcu. Ten by mal zistiť, aký je majetok spoločnosti a zabezpečiť jeho transparentný predaj.


Horizont mal viacero dcérskych spoločností. Vlastníctvo chorvátskej firmy na plnenie nápojov Amfora je zatiaľ sporné.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Diskusia (0 reakcií)