Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Talianskej IntesaBci sa cenu za VÚB veľmi zredukovať nepodarilo

13.06.2002, 00:00 | JANA KOVÁČOVÁ

  • Tlačiť
  • 0

Talianska IntesaBci sa v kúpnej zmluve zaviazala zaplatiť za Všeobecnú úverovú banku (VÚB), a.s., Bratislava 550 miliónov eur (23,6 mld. Sk). Zmluva však vytvárala priestor na pohyb tejto ceny v prospech predávajúceho i kupujúceho.

IntesaBci sa snažila stlačiť ju čo najnižšie, najprv o 3,4 miliardy korún, neskôr už iba o 1,8 mld. Sk. Podľa výsledkov auditu spoločnosti KPMG k polroku 2001 však zaplatí iba o 308 miliónov korún menej oproti dohodnutej cene.

Tri možné úpravy

Koľko bude VÚB talianskeho investora reálne stáť, záviselo od troch faktorov. Prvým boli výsledky auditu k polroku minulého roka a odhad čistej hodnoty aktív banky, ďalším saldo z predaja vybraných majetkových účastí banky. Tretím bola, v privatizácii bývalých štátnych bánk, tradičná rezerva na súdne spory a dane.

Ministerstvo financií SR vlani odhadlo čistú hodnotu aktív VÚB na 17,23 miliardy korún. Od tejto sumy sa mohli potenciálni investori odraziť pri konštruovaní svojich ponúk. Víťazná IntesaBci vzniesla proti tejto hodnote námietku. Podľa jej poradcu – audítorskej spoločnosti Arthur Andersen bola čistá hodnota VÚB až o 3,4 miliardy korún nižšia. Štatutárny audit, ktorý v banke robila Deloitte & Touche, naproti tomu odhad ministerstva približne potvrdil.

Dcérske spoločnosti VÚB

(s podielom na základnom imaní nad 20 %, k 31. 12. 2001)

05ff4b5b9a05f85aca07af8ef8b7b2ff.gif

Podiel na

základnom

imaní

(%)

Nominálna

hodnota

(mil. Sk)

Realitná spoločnosť VÚB, s.r.o.

100,0

230,0

VÚB Asset management, správ. a.s.         

100,0

50,0

VÚB Leasingová, a.s.

100,0

50,0

Spoločnosť pre bankovú ochranu, a.s.

100,0

40,0

Technický servis, a.s.

100,0

7,0

R.S., a.s.

100,0

1,0

VÚB Factoring, a.s.

84,3

295,2

Stavebná sporiteľňa VÚB Wustenrot, a.s.

50,0

250,0

Univerzálna banková poisťovňa, a.s.

34,0

102,0

BCPB, a.s.

20,2

23,0

PRAMEŇ: Všeobecná úverová banka

Preto mal nezávislý audítor KPMG stanoviť túto hodnotu po štvrtýkrát. Až v máji tohto roka vydal audítor pre obe strany záväzný výrok k čistej hodnote aktív. Podľa neho sa čistá hodnota aktív VÚB pohybovala k polroku minulého roka na úrovni 16,9 mld. Sk. Finálna cena za druhú najväčšiu slovenskú banku by sa preto podľa tohto výroku mala znížiť iba o 308 miliónov korún.

Nechcené dcéry

Výnos štátu môžu znížiť súdne spory, ktoré banka vedie a vznikli v minulosti. Na tie bolo vyčlenených približne 175 mil. Sk. Táto suma je účelovo viazaná až do skončenia sporov. Jednou z podmienok talianskeho investora pri kúpe banky bol i predaj väčšiny majetkových účastí. Talianska centrálna banka totiž peňažným ústavom nepovoľuje podnikať v inej ako bankovej oblasti. Vlastníctvom niektorých firiem by navyše VÚB porušovala nový zákon o bankách platný od 1. januára tohto roka.

Banka tak v priebehu minulého roka predávala priamo i nepriamo vlastnené dcérske spoločnosti. Medzi nimi napríklad viacero poľnonákupov, spoločnosť Kabát, a.s., Bratislava či KLF ZVL, a.s., Kysucké Nové Mesto. Predajom Konsult Realu, a.s., Bratislava sa zbavila ďalších deviatich spoločností, v ktorých mala táto dcéra VÚB vlastnícky podiel.

Jedinú spoločnosť z vybraného zoznamu, ktorú si taliansky investor rozhodol ponechať, je Intertour, a.s., Bratislava. V súčasnosti patria medzi najvýznamnejšie dcérske spoločnosti banky Stavebná sporiteľňa VÚB Wüstenrot, a.s., Bratislava, VÚB Faktoring, a.s., Bratislava či VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., Bratislava.

V portfóliu naďalej drží Realitnú spoločnosť VÚB, s.r.o., Bratislava či Univerzálnu bankovú poisťovňu (UBP), a.s., Bratislava, ktoré rovnako priamo s bankovou činnosťou nesúvisia. UBP pritom patrí medzi spoločnosti, ktoré v portfóliu banky k záveru minulého roka podľa privatizačnej zmluvy byť nemali.

Cenu ovplyvnia predaje

VÚB je po Slovenskej sporiteľni (SLSP), a.s., Bratislava druhým najväčším vlastníkom poisťovne UBP. Obe spoločnosti majú záujem svoje podiely v UBP predať, v súčasnosti rokujú o postupe. „Podnikáme kroky vedúce k jej predaju,“ potvrdila hovorkyňa SLSP Jana Ďuricová.

Predaj ich samostatného 46-percentného podielu veľkú hodnotu nemá, preto chce postupovať spoločne s VÚB. Taliansky majiteľ si však môže vybrať. Podľa zmluvy má možnosť predať svoj podiel v tejto poisťovni aj štátu. V kúpnej zmluve podľa informácií TRENDU stálo, že ak sa ju nepodarí predať do konca marca tohto roka, prevezme ju na seba štát. Zatiaľ sa tak nestalo.

Výsledné saldo z týchto predajov zatiaľ nie je uzatvorené, čo bráni stanoveniu finálnej ceny za VÚB. KPMG síce výrok k hodnote tohto majetku dala, riadila sa však účtovným stavom k polroku minulého roka. Vyplynulo z neho, že výnos z predajov sa pohybuje okolo nuly. Audítor v súčasnosti pracuje na jeho aktualizácii. Ak VÚB predala tieto podiely so stratou, taliansky investor zaplatí za banku menej.

  • Tlačiť
  • 0

Súvisiace články

Cena za VÚB bude o tristo miliónov korún nižšia

IntesaBci pôvodne namietala takmer päť miliárd korún. Skutočná korekcia vyplýva z finálnej správy nezávisleho audítora, ktorého výrok je záväzný pre talianskeho investora i pre štát.

VÚB má už troch poistných partnerov

VÚB má nového generálneho riaditeľa Tomáša Spurného

Druhá polovica reformy záložného práva je na bankách

Ako vlani hospodárili dve najväčšie slovenské banky

Diskusia (0 reakcií)