Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

TREND udelil ceny za spoluprácu škôl a firiem

05.04.2011, 17:00 | TREND

Ocenené boli výnimočné projekty spolupráce škôl a firiem v rozvoji vzdelávacích aktivít

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Na dnešnom TREND CSR Fóre na tému "Ako zintenzívniť spoluprácu firiem a škôl" udelil týždenník TREND ceny za aktívnu spoluprácu medzi školami a firmami. Ocenenia boli udelené najaktívnejším stredným školám za spoluprácu s firmami pri rozvoji vzdelávacích aktivít v kategóriách Gymnáziá, Stredné odborné školy a Súkromné školy. Ceny boli udelené tiež výnimočným projektom spolupráce vysokých škôl a firiem v rozvoji vzdelávacích aktivít. 

Ceny týždenníka TREND boli udelené za záver informačného projektu CSR TRENDY, v rámci ktorého bol zverejnený register vzdelávacích projektov firiem na školách na webe csr.etrend.sk. Na základe výsledkov prieskumu, do ktorého sa zapojilo vyše sto stredných škôl, štyridsať fakúlt a vyše sedemdesiat firiem, zverejnil dnes TREND kvalifikovaný odhad finančných prostriedkov, ktoré investovali firmy v minulom roku. Ide o 1,05 milióna eur do vysokého školstva a 1,9 milióna eur do základného a stredného školstva.

Cenu týždenníka TREND v kategórii Gymnáziá získali Gymnázium Školská 2 z Dubnice nad Váhom a Gymnázium Varšavská cesta 1 zo Žiliny. V kategórii Stredné odborné školy to boli Stredná priemyselná škola  strojnícka na Komenského 2 v Košiciach a Stredná odborná škola Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou. V kategórii Súkromné školy cenu získalo Súkromné Gymnázium na Žitavskej 1 v Bratislave.

Udelením týchto cien vyzdvihuje TREND inovatívne a udržateľné prepájanie výučby s praxou, oceňuje rozsah a dopad spolupráce školy s firmami pri rozvoji vzdelávania a tiež schopnosť školy dlhodobo získavať vlastných súkromných sponzorov, ktorí škole umožňujú technicky aj materiálne napredovať. Kritériá, na základe ktorých boli ceny udelenú sú: počet spolupracujúcich firiem, oblasti spolupráce (či ide o metodické inovácie alebo materiálnu podporu), typ spolupráce (či ide o dlhodobú alebo krátkodobú spoluprácu), rozsah realizovaných projektov a kvalita komunikácie realizovaných projektov a výsledkov na internete.  

Cena  týždenníka TREND bola udelená dvom výnimočným projektom spolupráce vysokých škôl a firiem v rozvoji vzdelávacích aktivít. Cenu získali Všeobecná úverová banka, a.s. a Volkswagen Slovakia a Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Všeobecná úverová banka vyzvala vysoké školy ekonomických smerov, aby vypracovali výskumné projekty, na ktorých by s nimi mohla spolupracovať vybraná vedecká kapacita, ktorá by priamo hosťovala na škole. V rámci projektu, pre ktorý sa už zažilo pomenovanie „hosťujúci profesor“, môžu študenti, doktorandi a učitelia počas celého semestra v praxi spoznávať metódy, ktoré využívajú pri vedeckej práci zahraničné univerzity.

Študijné zameranie Automobilová produkcia je novou formou spolupráce spoločnosti Volkswagen Slovakia so Strojníckou fakultou STU. Ambíciou projektu je vychovať novú generáciu kvalifikovaných špecialistov s priamou možnosťou uplatnenia v praxi. Volkswagen Slovakia podporuje projekt materiálne, v podobe vybavenia odborných laboratórií Strojníckej fakulty, a tiež odborne - poskytnutím odborníkov na vybrané časti výučby. Študenti absolvujú cvičenia priamo na špecializovaných pracoviskách v továrni. Popri technických predmetoch kladie špecializácia dôraz aj na predmety priemyselného manažmentu, napríklad riadenia výroby a logistiky.

Foto na titulke - Vlado Benko 

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Diskusia (0 reakcií)