Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tvrdé podmienky vo svetovom poisťovníctve potrvajú aspoň rok

25.09.2003, 15:15 | Ján Záborský | © 2003 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

Predstavitelia svetových zaisťovní sa na pravidelnom septembrovom stretnutí v Monte Carle zhodli na tom, že hoci extrémne ťažká situácia z roku 2001 pominula, svetové poisťovníctvo naďalej funguje v zložitých podmienkach. „Nízke úrokové sadzby, malá návratnosť investícií a slabé kapitálové trhy, to všetko pretrvá aj v roku 2004,“ upozorňuje výkonný riaditeľ druhej najväčšej zaisťovne na svete Swiss Re John Coomber.

Práve nízka návratnosť investícií by mala podľa neho poisťovne i zaisťovne tlačiť do opatrného hodnotenia rizika. Mali by sa skôr zamerať na bezpečné fungovanie hlavnej činnosti, teda poisťovania.

„Nerád vidím cyklickosť v sadzbách, keď v rokoch boomu poistné klesá o 20 percent a počas recesie zasa o tretinu vzrastie. To je nelogické,“ mieni šéf európskej divízie majetkového poistenia Swiss Re Michel Liés.

Živly vyčíňali

Teroristické útoky v New Yorku a vo Washingtone, ale aj vlna živelných pohrôm, ktoré sa v ostatných rokoch prehnali Európou, nútia zaisťovne – a tým aj poisťovne – prehodnocovať obchodné podmienky poistenia jednotlivých rizík. M. Liés sa obzvlášť prihovára za vylúčenie rizík, ako sú choroby spôsobené azbestom, terorizmus či jadrové katastrofy, z novo uzatváraných zaistných zmlúv.

Azbest a jeho karcinogénne účinky zatiaľ robia ťažkú hlavu poisťovniam v USA, no snahy o vysoké náhrady za zdravotné ťažkosti spôsobené azbestom sa začínajú objavovať už aj v Európe. V Amerike sa dosah súdnych žalôb na poisťovne v súvislosti s azbestom odhaduje až na 250 mld. USD (takmer 10 bil. Sk).

Zaisťovne sa snažia zaviesť aj striktné limity či odstrániť všetky bezlimitné poistenia, ak ich priamo nevyžaduje zákon. „Vo všetkých poistných odvetviach je potrebné nájsť limity ručenia na riziko, poistnú udalosť či na rok,“ myslí si M. Liés. Len tak možno podľa neho predísť výkyvom v kapitálovej základni zaisťovní, ktoré sú chrbticou svetového poisťovníctva.

Ľudia opatrnejší

Zaistná kapacita svetových zaisťovní, ktorá závisí od kapitálovej sily jednotlivých inštitúcií, klesla vlani najmä pre vysoké škody spôsobené kumuláciou živelných pohrôm a iných katastrof. Našťastie sa celosvetový úhrn poistených škôd vlani pohyboval na úrovni 13,5 mld. USD (513 mld. Sk), hlboko pod 35 miliardami dolárov (1,3 bil. Sk) z roku 2001.

Väčšina vlaňajšej hodnoty, viac ako 11 mld. USD, bola pritom spôsobená predovšetkým európskymi záplavami, víchricami a ďalšími prírodnými katastrofami. Pohromy spôsobené ľudskou činnosťou tvorili len malú časť svetových škôd. Navyše, najväčšie katastrofy podľa obetí na životoch sa odohrali v krajinách tretieho sveta, kde je penetrácia poistenia veľmi nízka, preto nemali významnejší dosah na svetové poisťovníctvo.

Potopy v Európe

Prírodné pohromy sa dotkli husto osídlených priemyselných oblastí Európy, predovšetkým Nemecka, Rakúska, Francúzska a Česka. Celkové škody spôsobené povodňami odhaduje Swiss Re až na 15 mld. USD (570 mld. Sk).

Keďže záplavy veľkých rozmerov sa začínajú vyskytovať čoraz častejšie, snažia sa poisťovne presnejšie stanoviť riziko jednotlivých oblastí, ktoré poisťujú. Postupne vznikajú podrobné povodňové mapy, ktoré spresňujú rizikovosť jednotlivých poisťovaných oblastí.

Takéto mapy vedia využívať aj poisťovne pri určovaní poistných sadzieb v majetkovom poistení. V budúcnosti teda čoraz častejšie budú mať stavby v rizikových oblastiach oveľa vyššie sadzby poistného než tie mimo rizika. V exponovaných oblastiach, ako sú nábrežia, inundačné pásma a oblasti blízko poldrov a vodohospodárskych stavieb, môže sa tak stať poistenie stavby ekonomicky neúnosným.

Česi sa nepoučili

Dalo by sa očakávať, že najmä v Českej republike, ktorá bola zo stredoeurópskeho regiónu zasiahnutá povodňami najviac, radikálne stúpne dopyt po poistení proti záplavám. Žiaden podobný trend však zatiaľ nebadať.

Podľa analytikov to spôsobil prístup vlády. Keďže vyše 90 percent škôd odhadovaných na sto miliárd českých korún nebolo poistených, štát prevzal na seba bremeno odškodňovania.

To síce uľahčilo situáciu obetiam, potenciálne obete možných budúcich záplavových vĺn tak však nepoučilo o potrebe poistiť sa proti živelným rizikám. Ak si vláda nabudúce podporu nepoistených obetí rozmyslí a nepribehne im na pomoc, bude prípadná ďalšia lekcia pre Čechov nadmieru krutá.

Na poisťovne si posvietia

Predpovede neutešeného hospodárskeho vývoja nepridávajú poisťovniam na radosti. Popri neveľmi svetlej budúcnosti na ne totiž čakajú sprísnené pravidlá kontroly dozorných orgánov.

Napríklad v Nemecku začal dozorný orgán pokusne s takzvanými stresovými testmi, ktoré majú simulovať, ako zareaguje miera solventnosti jednotlivých poisťovní na udalosti, ako je náhly prepad cien akcií na burze či veľká priemyselná katastrofa.

Výsledky boli skľučujúce. Až dve tretiny poisťovní by sa ocitli pod požadovanou hranicou solventnosti. Zrejme by nedokázali so súčasnými rezervami plniť vlastné záväzky.

Dozorné orgány po celej Európe preto sprísňujú pravidlá solventnosti. Pre poisťovne to však bude znamenať ďalšie mimoriadne výdavky. Dotváranie rezerv napríklad na nadhodnotené aktíva si vyžiada dodatočné investície.

A tie sa v prostredí s nízkou návratnosťou investícií len ťažko získavajú. Jedno z mála riešení je preniesť časť nákladov na klienta, čo môže opäť znamenať nárast poistného.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)