Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Umenie a kultúra dáva význam samotnej existencii človeka

Tatra banka je organizácia, ktorá ja v oblasti neziskovej podpory mimoriadne aktívna. Má vlastnú Cenu Nadácie Tatra banky za umenie, nadáciu a spolupracuje aj s Pontisom. O spektre podporných aktivít TB sme sa rozprávali s Michalom Lidayom, predsedom predstavenstva, generálnym riaditeľom Tatra banky a zároveň prezidentom Business Leaders Fora, Miladou Halovou, riaditeľkou odboru komunikácie a stratégie značiek Tatra banka a Raiffeisen banka a Zuzanou Böhmerovou, manažérkou Nadácie Tatra banky a strategického sponzoringu.

22.05.2019, 14:42 | We Know How

  • Tlačiť
  • 0

TREND We Know How

Ako Tatra banka vyberá témy pre oblasti, v ktorých pomôže bez nároku na zisk? Kedy je to umenie, kedy vzdelanie, kedy sport?

Milada Halová: Veríme, že iba múdri a vzdelaní ľudia dokážu kultivovať našu spoločnosť, ktorej chceme byť ako firma dôstojnou súčasťou. Preto sme si zadefinovali, že práve oblasť umenia, dizajnu a vysokoškolského vzdelávania bude tvoriť našu sponzoringovú a neskôr aj nadačnú stratégiu. Myslíme si, že je správne netrieštiť pozornosť v tomto smere na viac oblastí, lebo len systematickou, dlhodobou, dôslednou a presne cielenou prácou dokážeme veci ovplyvňovať a meniť.

Dá sa aj pri nadačných, resp. neziskových projektoch zistiť efektivita vynaložených peňazí?

Zuzana Böhmerová: Efektívna filantropia reaguje na aktuálne potreby a prináša systémové zmeny, o ktoré sa aj my najmä prostredníctvom grantových programov a spoluprác vlastnej nadácie dlhodobo snažíme.

Za úspech považujeme, keď je podporený projekt úspešne zrealizovaný a zároveň prispieva k našej CSR stratégii.

Ako úspešná firma cítime celospoločenskú zodpovednosť a prostredníctvom takýchto projektov chceme aktívne prispievať k pozitívnej zmene v prostredí, v ktorom pôsobíme.

Zamestnanci TB na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva Naše mestoZdroj: Nadácia Tatra banky

Sú nejaké oblasti podpory, ktoré sú pre vás srdcovkou? Ak áno, prečo?

Michal Liday: V rámci sponzoringových aktivít, ako aj grantových programov a spoluprác vlastnej nadácie, sme sa rozhodli zamerať na oblasti s veľkým množstvom talentu, intelektu a inovatívnosti.

Sme dlhoročnými partnermi významných národných kultúrnych inštitúcií, naša nadácia poskytuje granty určené na podporu umeleckej tvorby a dizajnu. Umenie takmer 25 rokov oceňujeme Cenou Nadácie Tatra banky za umenie a mňa osobne veľmi teší, že sa táto cena stala váženou aj v odborných kruhoch. Cenu sme zakladali so zámerom motivovať umelcov a začínajúcich autorov k ďalšej tvorbe a vytvoriť tak lepšie podmienky pre slovenské umenie. Vedeli sme, že naplnenie týchto očakávaní bude od nás vyžadovať nielen finančnú pomoc, ale najmä množstvo času a trpezlivosti.

Potrebu pomáhať však cítime veľmi prirodzene aj napriek tomu, že ako firma pôsobíme v úplne odlišnej sfére. Kultúra a umenie je podľa nás nevyhnutnosťou, patriacou k vnútornej výbave človeka, orientuje ho vo svete, spoločnosti a dáva význam jeho existencii. Kvalitný a originálny vklad do kultúry je tiež otázkou sebaúcty a prestíže každej krajiny.

Odovzdávanie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2018Zdroj: Nadácia Tatra banky

Ako vznikla spolupráca s Pontisom?

Zuzana Böhmerová: Ako firma sme si už od nášho vzniku uvedomovali, že je potrebné prevziať zodpovednosť za prostredie, v ktorom pôsobíme. Počiatky spolupráce Tatra banky s Nadáciou Pontis sa viažu k roku 2007, kedy sa naši zamestnanci po prvýkrát zapojili do celoslovenskej dobrovoľníckej aktivity Naše mesto. Teší nás, že sme boli jedna z prvých veľkých firiem a tiež, že každoročne záujem našich zamestnancov stúpa. Darovaním svojho času a práce spoločne prispievame k skrášľovaniu nášho okolia. Rovnako nesmieme zabudnúť ani na mimoriadne obľúbenú zbierku šatstva, ktorú v spolupráci s Nadáciou Pontis organizujeme dvakrát ročne už desiaty rok po sebe. V roku 2011 sme sa stali tiež členom Business Leaders Fora, ktorého prezidentom je aktuálne generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday.

Čo považujete za aktuálne problémy spoločnosti na Slovensku, ktoré, ak by sa vyriešili, posunú krajinu o krok dopredu?

Prednáška držiteľa Nobelovej ceny Klausa von Klitzinga na Fakulte informatiky a informačných technológií STU sa konala s podporou Nadácie Tatra bankyZdroj: Nadácia Tatra banky

Michal Liday: Dnešný svet sa stáva „bezhraničným“. Mladí ľudia objavujú možnosti svojho napredovania a ďalšieho uplatnenia čoraz viac mimo Slovenska. Zároveň však Slovensko potrebuje expertov, morálne stabilných a rozhľadených ľudí. „Odliv mozgov“ vnímame aj my ako tému, ktorej je potrebné sa venovať na inštitucionálnej úrovni. Aj preto dlhodobo podporujeme prostredníctvom vlastnej nadácie vzdelávacie inštitúcie, samotných študentov ako aj aktivity zamerané na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu. Veríme, že veľké veci sa dajú robiť aj na Slovensku. Našou snahou je prispieť k lepšej spoločnosti, ktorá bude dôvodom k návratu šikovných ľudí zo zahraničia. Zároveň sme presvedčení, že ľudia so zahraničnými skúsenosťami, zvykmi, know-how a hodnotami dokážu prispieť ku kvalitnejšiemu životu v našej krajine.

Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Buď zodpovedný

Diskusia (0 reakcií)