Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Uniqa a R+V sa definitívne spájajú

22.06.2004, 13:59 | jz | © 2004 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

Od júla tohto roka sa R+V Poisťovňa, a.s., Bratislava včlení do Uniqa poisťovne, a.s., Bratislava. Na slovenskom trhu tak opäť ubudne jeden poisťovateľ.

Zlúčenie ešte musí definitívne odsúhlasiť valné zhromaždenie akcionárov oboch spoločností, ktoré sa koná v druhej polovici júna. Keďže majoritnými vlastníkmi oboch poisťovní sú ich zahraničné menovkyne, problémy sa neočakávajú.

Na zlúčení dcér sa totiž rakúska Uniqa a nemecká R+V AG dohodli už vlani, a to nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku. Začiatkom mája tohto roka sa majiteľom všetkých akcií R+V Poisťovne stala rakúska Uniqa. Súhlas akcionára s transakciou je len formálny.

„Všetky záväzky R+V Poisťovne ku klientom prejdú na Uniqu. Zmluvy s R+V ostanú naďalej platné, poistné ani zmluvné podmienky sa nezmenia,“ uisťuje člen predstavenstva Uniqy Radomír Háčik. K vedeniu spojenej poisťovne sa pridá šéf súčasnej R+V Klaus Schäfer.

Podľa predsedu predstavenstva a riaditeľa slovenskej Uniqy Haralda Chrstosa sa zlúčená poisťovňa mieni stať päťkou na slovenskom trhu.

Podľa predpísaného poistného v minulom roku by s bezmála päťpercentným podielom na trhu bola šiesta, tesne za Českou poisťovňou – Slovensko.

Okrem klientov preberá Uniqa aj obľúbené produkty R+V Poisťovne, predovšetkým možnosť uzatvárania cestovného poistenia on-line, teda cez internet. Po prvom júli bude cez tento distribučný kanál poskytovať celoročné cestovné poistenie prevzaté z Uniqy.

Toto poistenie R+V distribuovala aj cez Slovenskú sporiteľňu, a.s., Bratislava. Spolupráca ostane podľa predstaviteľov Uniqy zachovaná, cestovné poistky k platobným kartám bude poisťovňa uzatvárať aj naďalej.

Podobne ako R+V sa zo slovenského trhu v uplynulých troch rokoch stiahli viaceré malé dcéry zahraničných poisťovní. Fúzia s Uniqou je však zatiaľ najväčšou transakciou tohto druhu.

V úvode roka 2000 pohltila poisťovňa Union dcéru dánskej Európskej cestovnej poisťovne, čím posilnila svoje postavenie na trhu cestovného poistenia na Slovensku. O dva roky neskôr sa rozhodla zo strednej Európy vrátane SR odísť dcéra švajčiarskeho koncernu Zurich.

Ten odpredal svoje stredoeurópske dcéry talianskej Generali, ktorá zo zlúčenia profitovala najmä v Česku, kde mal Zurich významnú trhovú pozíciu.

Slovenská akvizícia bola v porovnaní s českou zhruba desatinová. Fúziu dokončila slovenská dcéra Generali predvlani.

Vybrané výsledky poisťovní Uniqa a R+V

(mil. Sk)

Uniqa

R+V

2001

2002

2003

2001

2002

2003

Hrubé predpísané poistné

977,9

1 271,1

1 509,6

228,3

453,1

559,3

Čisté náklady na poistné plnenia

204,1

278,7

299,8

40,4

82,5

122,9

Čisté prevádzkové náklady

260,1

249,7

324,5

201,5

267,8

328,7

Hospodársky výsledok po zdanení

63,3

15,4

29,8

-126,7

-115,2

-157,5

Aktíva

1 405,0

1 655,6

1 794,1

392,2

631,2

778,6

Vlastné imanie

409,6

449,2

426,6

205,1

275,2

214,0

Čisté technické rezervy

762,1

922,5

1 077,0

56,0

128,7

194,6

PRAMEŇ: TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)