Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zabrzdený investor hrozí súdom

04.05.2006, 23:14 | Martin Jesný | © 2006 News and Media Holding

Kontroly v Universal Media Corporation ukazujú, že s plnením sľubov mešká najmä štát.

  • Tlačiť
  • 1

Mlčanie a kontroly. Takto vyzerá takmer rok kontakt štátu so spoločnosťou Universal Media Corporation (UMC).

Švajčiarsky holding SkyTec zvolil túto slovenskú dcéru za perspektívne výrobné centrum. No firma najmä vďaka nečinnosti úradníkov – napríklad na stavebnom úrade – nefunguje podľa plánov. Iným úradníkom musí vysvetľovať, prečo plány mení.

Stroje v debnách.

Takmer päťsto slovenských zamestnancov UMC potláča a balí CD a DVD nosiče, montuje televízory a stará sa o logistiku. V minulom roku dosiahli jej tržby  zhruba dve miliardy korún.

Podľa konateľa Marka Galla hovorí plán na tento rok o štvornásobne vyššom obrate. No to už počíta s výrobou optických nosičov dát, ktorá mala bežať od začiatku projektu. Nebeží, dosiaľ spracúvajú len dovážané médiá.

58_UMC.jpg

Firma síce má už niekoľko mesiacov aktivity sústredené v novopostavenom závode v Novom Meste nad Váhom, no časť povolení na prevádzku fabriky je stále len dočasná. Výstavba nových priestorov sa oneskorila.

Dlho čakali na stavebné povolenie, primerane tomu sa naťahuje kolaudácia. A technológie zatiaľ čakajú na príležitosť v skladoch v drevených debnách.

Meškajúci rozbeh výroby CD a DVD nosičov bol aj začiatkom podozrení, najmä zo strany nového vedenia ministerstva hospodárstva. V pozadí bola vysoká štátna pomoc, ktorú s materskou firmou Sky Media Manufacturing dohodol niekdajší minister hospodárstva Pavol Rusko. V rámci neskoršej reorganizácie sa materskou firmou UMC stala SkyTec Group.

Pri ohlásenej investícii za 105 miliónov eur (pri súčasnom kurze takmer štyri miliardy korún) jej štát pred dvoma rokmi priznal investičné stimuly vyše 722 miliónov korún. Ďalšími 120 miliónmi sa rozhodol podporiť vzdelávanie zamestnancov.

Revízia a kontroly.

Po minuloročnom odvolaní P. Ruska sa objavili pochybnosti, či je investícia reálna. Odbor kontroly ministerstva v októbri skontroloval, ako sa štátna pomoc využíva.

Predbežné výsledky naznačovali, že žiadny vážny problém  nenastal. Potvrdzuje to sumár kontroly , ktorý je na webovej stránke rezortu.

K takým istým záverom prišiel Najvyšší kontrolný úrad. Vo februári spresnil zistenia predchodcov z ministerstva. Chyby, ktoré opísal, sa týkali účtovania dane z pridanej hodnoty a odvádzania výnosov z verejných prostriedkov z čias, keď ich spoločnosť držala na účte v banke.

K rozpačitým hodnoteniam kontrolóri prišli, keď posudzovali, ako firma napĺňa investičný zámer. Hoci záväzok v podobe výšky investície a počtu zamestnancov stanovuje investičná zmluva na obdobie piatich rokov, kontroly už teraz konštatovali odchýlku od zámeru. Napríklad v tom, ako a čo firma nakupuje.

Prekážalo im, že presne nedodržuje zoznam zariadení, ktorý bol súčasťou zmluvy. Lenže ako šiel čas a meškala výstavba, firma sa rozhodla siahnuť po modernejších zariadeniach.

„Inovácie a technológie v oblasti optických médií sa vyvíjajú veľmi rýchlo, musíme sa prispôsobovať. Nemôžeme dnes montovať zariadenia, ktoré už mali dávno produkovať, ak si môžeme zaobstarať lepšie“ vysvetľuje M. Gallo. Vyjadrené číslami, podľa zmluvy mala firma vlani vykázať nákupy za zhruba 640 miliónov korún.

Z „nákupného zoznamu“ kúpila za vyše 185 miliónov korún. Za ďalších takmer 180 miliónov získala stroje, ktoré na papieri neavizovala a ktoré mohla umiestniť len do dočasne prenajatých priestorov, keďže stavbe chýbalo napojenie na infraštruktúru.

Ďalšie čakanie.

Kontroly viac-menej súhlasili s názorom investora, že pokrok investície do značnej miery brzdia vonkajšie faktory. Na začiatku meškajúce stavebné povolenie, teraz vlečúca sa kolaudácia.

Veľký podiel má to, ako sa nenapĺňajú prísľuby štátu. Čiže hlavne budovanie technickej infraštruktúry a ciest v okolí závodu.

V súčasnosti vo Švajčiarsku aj na Slovensku čakajú. Napríklad či bude možné upraviť dohodu o harmonograme investície tak, aby záväzky firmy pre neplnenie záväzkov štátu neboli porušením zmluvy.

Ani o takejto – mierne povedané – neobvyklej úprave sa dosiaľ investorovi s vedením rezortu nepodarilo dohodnúť. Aspoň to tak vyzerá, podľa odpovedí, ktoré M. Gallo dostával či skôr nedostával, na viaceré návrhy.

Pokusy o riešenie situácie s ministrom neviedli k ničomu. „Asi pol roka som o tom nepočul, ale vraj sa teraz chystajú nejaké rokovania,“ reagoval na otázku, v akom stave je komunikácia s investorom, hovorca ministra Róbert Beňo. Naznačil, že súčasný stav je vlastne v poriadku, keďže investor dostal peniaze, hoci mal problém.

Že by firma mala tento týždeň rokovať s ľuďmi z rezortu a investičnej agentúry SARIO, potvrdil aj M. Gallo. Prístup ministerstva jej manažment zjavne neteší, investor uvažuje o riešení problému na medzinárodnej arbitráži.

Foto – Vlado Benko

  • Tlačiť
  • 1