Martina Le Gall Maláková, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory a spolumajiteľka elektrikárskej firmy Electrik

Martina Le Gall Maláková, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory a spolumajiteľka elektrikárskej firmy Electrik

Zdroj: Archív M.Le Gall Malákovej