Simona Sokolová, predsedníčka predstavenstva topoľčianskych hydinární Hyza

Simona Sokolová, predsedníčka predstavenstva topoľčianskych hydinární Hyza

Zdroj: Archív S. Sokolovej