Elena Májeková, členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Union zdravotnej poisťovne

Elena Májeková, členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Union zdravotnej poisťovne

Zdroj: Milan David