Inge Murgašová, personálna riaditeľka Matador Automotive Vráble

Inge Murgašová, personálna riaditeľka Matador Automotive Vráble

Zdroj: Archív I. Murgašovej