Albena Grozeva Georgieva, členka predstavenstva a obchodná a marketingová riaditeľka Billa Slovensko

Albena Grozeva Georgieva, členka predstavenstva a obchodná a marketingová riaditeľka Billa Slovensko

Zdroj: Archív A. Grozevy Georgievy