Zuzana Mistríková, spolumajiteľka a konateľka produkčnej filmovej spoločnosti PubRes

Zuzana Mistríková, spolumajiteľka a konateľka produkčnej filmovej spoločnosti PubRes

Zdroj: Martina Brunovská