Gabriela Matečná, ministerka pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka, podpredsedníčka vlády

Gabriela Matečná, ministerka pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka, podpredsedníčka vlády

Zdroj: Maňo Štrauch