Jarmila Halgašová, bývalá riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska a expertka SaS na pôdohodpodárstvo

Jarmila Halgašová, bývalá riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska a expertka SaS na pôdohodpodárstvo

Zdroj: Archív J. Halgašovej