Vzdelávanie v duálnom systéme je spojené s praxou a prácou v skutočných firmách

Vzdelávanie v duálnom systéme je spojené s praxou a prácou v skutočných firmách

Zdroj: TASR