Salzburg - pohľad na mesto z jednej t terás

Salzburg - pohľad na mesto z jednej t terás

Zdroj: Jarmila Horváthová