pr_arca_01_110618

pr_arca_01_110618

Zdroj: Arca Brokerage House. Členovia predstavenstva Arca Brokerage House Michal Šimo a Alexandra Olasová