Peter Schurau z konzultačnej spoločnosti Capco

Peter Schurau z konzultačnej spoločnosti Capco

Zdroj: Martina Brunovská