Mláto je vedľajší produkt vzniká pri kvasnom procese, keď sa slad (mladina) mení na pivo. Kŕmia sa ním kone

Mláto je vedľajší produkt vzniká pri kvasnom procese, keď sa slad (mladina) mení na pivo. Kŕmia sa ním kone

Zdroj: Michal Smrčok