Slovenka - elektrárnička bývalého závodu by sa mala zachovať v novom projekte

Slovenka - elektrárnička bývalého závodu by sa mala zachovať v novom projekte

Zdroj: TREND Reality