Slovenka - fragment komína a elektrárnička by sa mali zachovať v novom projekte

Slovenka - fragment komína a elektrárnička by sa mali zachovať v novom projekte

Zdroj: TREND Reality