Slovenka2 - komplexná situácia

Slovenka2 - komplexná situácia

Zdroj: Arkon, Compass Architekti, Chybik+Kristof Architekti