Vizualizácia budúcej prevádzky Canvas café & street food na Striebornom námestí

Vizualizácia budúcej prevádzky Canvas café & street food na Striebornom námestí

Zdroj: Arkon