Slovenka - pohľad na areál po zbúraní všetkých budov

Slovenka - pohľad na areál po zbúraní všetkých budov

Zdroj: Arkon